Ridder is nen adelleken titel. In Nederlaand besteet der gene vrouweleke teggenhanger.

Heraldiesen ridderkroon

Den titel wöd tussen de veurname en den geslachtsname eplaatst (zunder heufdletter um verwarring tussen achtername en titel te veurkommen).

  • Familie: ridder van Rappard.
  • Familie: ridder Huyssen van Kattendieke.
  • Familie: ridder de van der Schueren.
  • Enzowieter

Den titel ridder kump in Nederlaand en Vloanderen op twee wiezen veur: "op alle" en "mit et recht op eerstgeboorte".

In et eerste geval heft ieder lid van de betreffende adeleke femilie (dat wil zeggen iederen manneleken afstammeling, in manneleke liene) recht op den titel.

In et tweede geval wödt den titel verarfd in de Saliese liene. Dat wil zeggen dat den oldsten manneleken afstammeling van den eersten draeger van den titel zich ridder mag neumen. De reste is dan dus zunder titel.

Ridderschop

bewark

Den verzamelden adel in n gewest neumt zie wal de ridderschap wat dus neet hetzelfde is as ne Ridderorde.

Of-ezene van et weurd ridderschap in de betekkenis van "wat mit den ridder verbaand holdt" en "et ridder wean" waren der instellingen en bunt der vereanigingen dee ridderschoppen wödden neumd. De Ridderschop was in et Nederlandse recht et openboar lichaam of kollege woarin de edelleu, neet alleneg ridders moar ok baronnen, burggraven, graven, markiezen, prinsen, hartogen en ongetitelde edelleu van ne proveensie vereanegd waren. Zi-j spölden ne rolle in et bestuur. De 7, later 19 en noa 1830 11 Nederlandse ridderschoppen bunt in 1850 bi-j et in warking treaden van de deur Thorbecke op-estelde Previnsiewet vort egoane. In de middeleeuwn en in de Republiek der Zeuven Veraenigde Nederlaanden hebt tal van ridderschoppen bestoan. Teggenwoordig bunt der vereanegingen van edelleu dee-t zich "ridderschoppen" neumt.

Zie ok

bewark