Een streektaol is een taol die up politiek en administraotief-rechtelijk gebied erkend wordt as officiële taol van een bepaolde streek. Nederlaand hef officieel drei erkende streektaolen: Nedersaksisch, Limbörgs en Fries. Het Fries hef now nog een hogere staotus as de aandere twee taolen, maor ze bint bezig um 't Nedersaksisch erkend te kriegen volgens diel III van 't Europees Haandvest veur regionale talen of talen van minderheden. Dit zol dan betekenen dat het dezölfde staotus as het Fries krig (een darde laandstaol). Op 26 september 2006 hebt de overheden in de regio waor ze Nedersaksisch praot hieroaver een petitie anboden an de vaste Kaomercommissie veur Binnenlaandse Zaoken en Keuninkrieksrelaoties. [1] 't Dagblad van 't Noorden berichtten op 9 juli 2007 det der een goeie kaans is det 't kabinet 't Nedersaksisch diel III van 't Haandvest geven zal. [2]

Een verzeuk um het Zeeuws erkend te kriegen as Nederlaands vierde streektaol weur in 2004 ofwezen deur minister van Binnenlaandse Zaoken Johan Remkes, umdat het Zeeuws historisch bekeken een dialect van het Nederlaands weden zol. [3] 't Nedersaksisch hef daorintegen, ondaanks mangs slimme beïnvloeding van en deur 't Hollaands/Nederlaands, zien eigen ontstaonsgeschiedenis.

Verwiezings

bewark
  Schreven in Midden-Drèents van Rolde