Midden-Drèents
Naom Midden-Drèents
Wiedere naomen gien
Nederlaandse naom Midden-Drents
Spreuken ien Nederlaand
Taolgebied Dielen van de Drèentse gemientes Assen, Aa en Hunze en Midden-Drenthe
Antal sprekers ?
Dialecten Ofzunderlijke plaatsen
Taolclassificaotie
Schrift Latiense alfabet
Taolstaotus 't Midden-Drèents rekent ze töt 't Drèents.
Taolcode ISO 639-1 n.v.t.
Taolcode ISO 639-2 n.v.t.
Taolcode ISO 639-3/DIS n.v.t.

't Midden-Drèents is íén van de dialectgroepen die as ze binnen 't Drèents onderscheidt (waorbi'j 't Drèents zeein wördt as 't gehiel van Nedersaksische dialecten binnen Drenthe).

't Midden-Drèents ken zeein worden as overgaanksgebied tuzzen 't Noordenvelds (vaok zeein as Grunnings) en t Zuud-Drèents. Dit betiekent dat de noordelijke klaanken zoas -ei en -ou overgaot naor -ie en -oe. Dit overgaanksgebied ligt in Midden-Drèente, maor ie kunt niet dudelk zeggen waor of noou de grèens hiervan ligt, umdat zowel -ie en -oe, as de overgaanksklaanken -eei en -oou gebruukt wordt, zunder da'j 'n geograofische liende trekken kunt van waor boven of onder dizze klaanken veurkumpt.

't Midden-Drèents liekt vergeleken mit 't Zuud-Drèents veul meer up 't Grunnings. Dit niet allennig wat de klaanken angiet, maor ok de woordenschat liekt in Midden-Drèente meer up die van 't Grunnings as up die van 't Overiessels.

Spraokgebied

bewark

Welk gebied of 't Midden-Drèents krek umvat, verschilt nog wal ies per bron. De Taalgids Drenthe (kiek bi'j de bronnen) gef de volgende plaotsen an:

Veurbielden

bewark

't Midden-Drèents gebruukt ze mangs ien publicaoties die veur hiel Drenthe bedoeld bint, beveurbeeld in Drèentse schrieverij (kiekt bi'j de bronnen). Een veurbield daoroet:

Blif de vraog: is 't de muite weerd, een book over Drèentse schrieverij? Feilijk 'n apaarte vraog. Wel 'n echte Drèentse vraog. Waorum zuj 't niet doon? Umdat 't tegenvallen kun? Wij bint daor niet benauwd veur. Der is genog schreven in 't Drèents. 't Mot nog al raor wezen as daor niet wat zinnigs over te zeggen valt. 't Wordt ok wel ies tied. Der is te veul dat nog nooit opschreven is. Boetendes hebt schrievers der recht op dat heur wark serieus nummen wordt. (Blz. 20)

Vergeliek ok 't volngde fragmentien in 't dialect van achterienvolngs Geeiten, Raol en Beilen:

'En mien stiekels maokt ze bezzems van', knorde 't wild zwien hellig.
Nog aandere deren wolden an 't woord.
'Zo kan 't wel,' zee d'oel, 'mien eigen breur hebt ze van kaant maokt, hij is opstopt met stro en noou steeit e veur 't glas in de schooul. Net wa'k aal zegd heb, wij moet oous reuren! Ik rooup je almaol op um de kop der dwaars veur te gooien. [...]' (Geeiten)
'En mien stiekels maokt ze bessems van', knorde 't wild zwien hellig.
Nog aandere dieren wolden an 't woord.
'Zo kan 't wel,' zee d'oel, 'mien iegen breur hebt ze van kant maokt, hie is opstopt met stro en nou steet e veur 't glas in de schoel. Net wa'k zegd heb, wij moot oes reuren! Ik roop je almaol op um de kop der dwaars veur te gooien. [...]' (Raol)
'En mien stiekels maakt ze bessems van', knorde 't wild zwien hellig.
Nog aandere dieren wolden an 't woord.
'Zo kan 't wa,' zee d'oele, 'mien eigen breur hebt ze dood maakt, hij is opstopt met stro en nou steet e vèur 't glas in de schole. Net wa'k al zegd hebbe, wij moot oes reuren! Ik roop je almaol op um de kop der dwaars vèur te gooien. [...]' (Beilen)

Bronnen

bewark
  • Boerma, Stieneke en Rouke Broersma (1993), Drèentse schrieverij, Zuudwolde: Stichting Het Drentse Boek
  • Darwinkel, Abel, Jan Germs en H. Slot (2005), Moi! Taalgids Drenthe, Assen: In Boekvorm Uitgevers bv
  • Fragmenties uut: Drentse Taol (2005), Drentse spelling: Een handleiding voor de schrijfwijze van de streektaal, Zuudwolde: Stichting Het Drentse Boek