Zuud-Drèents
Naam Zuud-Drèents
Nederlaandse naam Zuid-Drents
Espreuken ien Nederlaand
Taalgebied Zudelk Drenthe (Zuudwest-Noord-Drèents löp deur ien de Stellingwarven en Stienwiekerlaand; Zuudwest-Zuud-Drèents löp deur onder de grèenze mit Oaveriessel)
Antal sprekers ?
Dialecten Miestentied per plaatse onderscheiden
Taalclassificaotie
Schrift Lati'jnse alfabet
Taalstaotus 't Zuud-Drèents van Drenthe wördt as diel van 't Drèents eziene
Taalcode ISO 639-1 n.v.t.
Taalcode ISO 639-2 n.v.t.
Taalcode ISO 639-3/DIS n.v.t.

't Zuud-Drèents is een Nedersaksische dialectengroep die vaalt onder 't Drèents. 't Zuud-Drèents lek betrekkelijk veul op 't anverwante Sallaands en 't Oost-Veluws. Disse verwantschap komp veural töt uutdrukking in lange klinkers (Oldgermaonse û wördt uu, ê wördt ie, ô wördt oe). Vermoedelijk nam 't hiele Drèentse taalgebied disse klanken uut 't Sallaands (en 't 17e eeuwse Noord-Hollaands) over omdat de streek niet völle prestige van heurzölf had. 't Totaole Zuud-Drèentse taalgebied kan nog wieder in-edield wörden in de volgende groepen (de nommers vien ie ok op 't kaortien):

Kaorte bewark

3. 't Zuudoost-Drèents (ok Zuudoost-Veen-Drèents)
4. 't Zaand-Drèents (ok Zuudoost-Zaand-Drèents)
6. 't Zuudwest-Noord-Drèents (ok Stellingwarfs)
7. 't Zuudwest-Zuud-Drèents (ok Zuudwest-Drèents)