Zuudwest-Noord-Drèents

Zuudwest-Noord-Drèents
Naeme Zuudwest-Noord-Drèents
Wiedere naemen Stellingwarfs, Zuudwest-Drèents
Nederlaandse naeme Zuidwest-Noord-Drents
Espreuken ien Nederlaand
Taelgebied Grootste diel van de gemiente Westerveld, kleine stokken van de gemientes Midden-Drenthe en Noorderveld en een smalle strepe van de gemiente Möppelt
Antal sprekers ?
Dialecten Ofzunderlijke plaatsen
Taelclassificaotie
Schrift Latiense alfabet
Taelstaotus 't Zuudwest-Noord-Drèents rekent ze töt 't Drèents asok töt 't Stellingwarfs.
Taelcode ISO 639-1 n.v.t.
Taelcode ISO 639-2 n.v.t.
Taelcode ISO 639-3/DIS n.v.t.

't Zuudwest-Noord-Drèents (ok Stellingwarfs enuumd) is íén van de dialectgroepen die as ze binnen 't Drèents onderscheidt (waorbi'j 't Drèents wördt eziene as 't gehiel van Nedersaksische dialecten binnen Drenthe).

Verspreiding

bewark

't Zuudwest-Noord-Drèents praot ze ien 't grootste diel van de gemiente Westerveld, kleine stokken van de gemientes Midden-Drenthe en Noorderveld en een smalle strepe van de gemiente Möppelt. 't Gebied omvat dizze plaetsen:

Ien de Friese gemientes Weststellingwarf en Ooststellingwarf en de Oaveriesselse gemiente Stienwiekerlaand praot ze vörms van 't Nedersaksisch die as, samen mit 't Zuudwest-Noord-Drèents, Stellingwarfs enuumd wördt.

Kenmaarken

bewark

De 'ae'-klaank

bewark

Ien 't Zuudwest-Noord-Drèents gebruukt ze de klaank ae (langrekte èè) ien bepaolde woorden, waor ze ien 't noorden van Drenthe ao zegt en ien de rest van 't zuden aa. Een paer sjibbolets bint: Mit de bokkewaegen hen De Smilde jaegen en 't Waeter klaetert tegen de glaezen det 't zo daevert. Toch bint d'r - zoas ien de aandere Nedersaksische dialecten - veule woorden mit de ao-klaank, zoas gaon, staon, raod, taofel, vraoge.

Waarkwoordsuutgangen

bewark

Ien de Smildes ien de gemiente Midden-Drenthe is de waarkwoordsvervoeging zoas ien de Stellingwarven en Stienwiekerlaand: gien Saksisch ienhiedsmeervold op -t, mar -en (wi'j, ie, zi'j jaegen) en -en bi'j de twiede persoon enkelvold (ie jaegen). Et voltooid dielwoord hef daor gien e- (hef jeugen). Ien 't grootste diel van 't Zuudwest-Noord-Drèentse taelgebied gebruukt ze 't Saksisch ienhiedsmeervold wal (wi'j, ie, zi'j jaegt), en he'j -t bi'j de twiede persoon enkelvold (ie jaegt). 't Voltooid dielwoord hef daor een e- (hef ejeugen, ejacht).

Bronnen

bewark
  • Darwinkel, Abel, Jan Germs en H. Slot (2005), Moi! Taalgids Drenthe, Assen: In Boekvorm Uitgevers bv