n Showband of showkorps (-corps) is n muziekkorps det nöast muziek maakn ook show maakn dut.[1] n Band besteet oet ne fanfare of ne malletband den at wörd an evuld met n vlagnmeaks- en/of majoretnspul. t Meeste show zit um in de figuurn dee at de fanfare löp, mangs an evuld met kleaine daansstepkes. Det kan zo wal op n veeld as op stroate wean. De muziek wat ze spölt is vake wal beheurlik modern.

Wilhelmina oet Riesn

Instrumeantn

bewark

Showkorpsn bestoat oet n bloazers- en slagwoarkersgedeelte. De bloazers beent wier ooderverdeeld in kopper- en hooltbloazers. De kopperbloazers loopt met trompetn, bugels, Fraanske hoorns, skoeftrompetn, baritons en/of eufoniums en sousafoons. De hooltbloazers bestoat oet flöaitn, saxofoons en mangs klarinetn. t Slagwoark hef vake ne amerikaanse instrumeantnverzameling: skoarpe tromn, tenoortromn, bekns en grote tromn.

Vlagnmeaks en Majoretn

bewark

n Vuurnaam deel van n showband beent de vlagnmeaks en de majoretn, dee at vörm an de muziek geewt duur t oet te beeldn met öare attribuutn. Majoretn hebt meesttieds nen baton, woermet ze met verskeaidene beweagingn en daansstäpkes de muziek vörm geewn doot. De vlagnmeaks (Engels: colourguard) is vanoet Amerika oawer enömn. Disse groepn maakt gebroek van vlagn, zwearde en heultne gewearn um de muziek oet te beeldn. Disn lestn groep wörd de leste tientaln joarn al bekeander, en t keump dr op dale det völle showkorpsn de leste joarn hoaste allene mear n groep vlagnmeaks hef, in plaatse van n majoretngroep.

Taptoos, Optochtn en Wedstriedn

bewark

Showbands doot völle optreedn op taptoos, in optochtn en wedstriedn. In Neerlaand beent völle (meesttieds kleaine) evenementn te veendn. Ook loopt de korpsn vake met in stroatoptreedns zo as Bloomnkorso's en volksfeestoptochtn. Mangs wordt optreedns of taptoos organiseerd duur n showkorps zelf, mear t kan ook ne gröttere organisasie wean. n Bekeandstn wedstried in Neerlaand is t Wearld Muziek Wedstried in Koarkroa.

reffereansies

bewark
  1. Van Dale oawer showband