Welkom D.A. Borgdorff! Um joe een bietjen wegwies te maken mit et schrieven van artikels, he'w hieronder een paor tips en verwiezingen neerezet:

 • De belangriekste informasie over Wikipedia ku'j HIER vienen, of deur op "Gemeynskapsportaal" in et menu links van et scharm te klikken.
 • Wees veurzichtig mit et wark van aandere luui. In de zaandkule ku'j een bietjen oefenen.
 • A'j denken dat iets verkeerd is, kiek dan earst op de overlegziede um te kieken o'w et der niet al es eerder over ehad hebben. De overlegziede vie'j boven an elk artikel as ampart tabblad.
 • De naam van een ziede ku'j veraanderen deur naor "Meyr" te gaon, en vervolgens op de verwiezing "Hernömen" te klikken (allinnig naoda'j joe eigen an-emeld hebben). Zo blif de geschiedenisse beweerd.
 • De geschiedenisse van een ziede ku'j oek bekieken deur op et tabblad "Geskydenisse bekyken" te klikken.
 • Jie kunnen berichten ondertekenen mit vier golfstreepjes (dus: ~~~~).
 • Wat de spelling angeet, zie spellingsrichtlienen.
 • Deur regelmaotig bie "Lätste wysigingen" te kieken, blief jie op de heugte wat der veerder allemaole op onze Wikipedia gebeurt, en ku'j beter en vlotter reageren op niejs en nieje ontwikkelingen.

Wulen hopen da'j net zo veule schik hebben van Wikipedia as ons! A'j veerder nog vragen hebben kom dan gerust langes in de praothoek.

 • In dank met groet: D.A. Borgdorff 21:25, 11 juli 2009 (CEST) en volgt:
 • << Voorlopige Lijst >> initiatief: ir. C. Soetens c.i. (1800-1865)

Directie voor Elektrificatie: N.D. Goldsmid - J.S. Ripley - D. Romijn - E.J. Cambier - ir. L.B. Wauthy - D.C.A. Liebrecht - E.J.M. Billen - Tramweg Commissie : 1896-1904.

periode naam data
1-9-1900 - 1-3-1909 G.J. van Stipriaan Luïscius †) 4-1922 Den Haag
1-3-1904 - ~ 1912 - (v.) ir. E.F. Suringar w.e.i.→ (ZHESM) ?
1-3-1909 - 1-7-1915 H.A.J. van Stipriaan Luïscius jr. ?
1-7-1915 - 1-7-1928 - v. A.W.E. Weijerman → (RvB) †) 2-1957 Den Haag
1-8-1917 - 1-1-1927 - 23-7-1945 ir. P.M. Montijn c.i. (-\-) ?
1-7-1930 - 23-7-1945 - 7-2 -1957 ir.drs. B.B.C. Felix c.i. *)  ?
†) 7-2-1957 Den Haag
1-1-1947 - 1-3-1957 - ~ 11-1964 ir. A.C. Pijl e.i. *)17-6-1901 Avereest
†)27-6-1990 Den Haag
1-8-1949 - 1-8-1957 - (ca.1962 ?) ir. A.W. Siewertsz van Reesema c.i. → (RUU) *) 2-10 1916 Delft
†) ?
1-11-1962 - 1-11-1964 - 1-3-1967 prof.ir. B. van Bilderbeek c.i. *) 27-10-1910 - ?
†) 1992 Wassenaar
1956 - 1967 - 1-5-1989 ir. J.K. Diekhuis w.i. *) 30-01-1928 Warffum
1958 - 1967 - 12-1992 ir. J.B. den Ouden c.i. *) 18-12-1931 Leiden
†) 1-7-2007 Den Haag
1-5-1965 - ( ~ 1993) ir. S.M.C. Louwerse e.i. → (TEI) *) 5-2-1935 Den Haag
1968 - 1-1-1980 -
1-1-1999
drs. J.K.E. Dwarshuis *) 1936 - ?
†) 7-3-2008 (Ldm-Vb)
1-6-1973 - 1998 / 2012 ir. L.H. Haring v.i. → (hoc temp.: OvV) *) 10-3-1947 J/Utrecht
1-6-1989 - (a.i.) ~ 1994 ing. C.J. de Graaff → (CTO: RET) *) 1947 Den Haag
 
1-10-1992 - 1-10-2009 ir. G.A. Kaper c.i. → (CEO) *) 3-1947 Zaanstad
1-5-2009 - dr. J.V. Groenendijk → (CIO Secretaris) *) 1960 Oegstgeest
1-9-2009 - ( ~ 2013) drs. D.W. le Clercq → (CEO → HTM Beheer) *) [ 1951 ] Heerlen
1-4-2014 - ir. J.N.K. Bierman w.i. - INSEAD → (CEO) *) [ 1970 ] Leeuwarden

DoulBewarken

Moi,

Kin ik joe vroagen woar joe aigelks dounen? Joe moaken allend môr lutje wiezegens op joen aaigense ziede en ploatsen veur os dokege teksten op joen en aandermans ziede. Hier is niks mis mit, môr wie vroagen os wel ôf wat joen doul hier is.

Mag ik u vragen waar u eigenlijk doet? U maakt enkel kleine wijzingen op uw eigen pagina en plaatst, voor ons vage, teksten op uw eigen en andermans pagina. Hier is niets verkeerds aan, maar we vragen ons wel af wat uw doel hier is.

Groeten, Grönneger 1 15:48, 11 sep 2009 (CEST)Reageren[reageer]

Beste Groninger of Grönneger, ik ben hier voornamelijk neergestreken wegens contacten met Gebruker: Erik Warmelink - die (evenals ik helaas in Engeland als Holland --langdurig-- geblokt is) ook in Groningen woont, en verder met collega-musicus Tjako van Schie uit Ni'jlusen als voorts mw. Lidewij C.J. uit de monden bij Gasselte en Ni'je Vene op de rand van Groningen en Drenthe +> voor mij in het Noord-Oostelijk deel van Onze Lage Landen, meer richting Duitsland in Hannober waar ik 35 jaar geleden over de bijzondere ontwikkelingen in ons vakgebied mij (toenmaals) frequent heb kunnen verstaan met collega Dr.-Ing. Meyer Plate van de ÜSTRA over het te leveren Thyristor-VöV-materieel volgens de: *Beschreibung der Baureihe 6000, insbesondere ihrer Gleichstromsteller, und die erzielten Ergebnisse*, van welke materieelsoort nog niet zo lang geleden ongeveer tien tweedehandsjes in het Wagenpark van de HTM zijn over- , dus opgenomen. Bovendien is de (recent) met pensioen gegane (bovenstaande: huidige) directeur voordien in een dergelijke positie bij de GADO werkzaam geweest.
Oke, ik gaai der vanoet dat dat over trams etc. gaait? Kiek, joe snappen zeker wel dat t os wat vrumd tou liekt as aine dij op aander wiki's al blokkeerd is, hier komt en apmoal vrumde dingen op zien ziede zetten dut dij niks mit t Leegsaksisch of n wizzelk artikel tou moaken het. Deswegens vruig ik t môr even.
Oke, ik ga er vanuit dat dat over trams etc. gaat? Kijk, u begrijpt waarschijnlijk wel wij het een beetje vreemd vonden dat iemand die op andere wiki's al is geblokkeerd, hier komt en allemaal vreemde dingen op zijn pagina zet die niets met het Nedersaksisch of een bepaald artikel te maken heeft. Vandaar dat ik het even vraag.
Groeten Grönneger 1 19:37, 11 sep 2009 (CEST)Reageren[reageer]
Vanuit een ver verleden komt die achterdocht mij niet geheel onbekend over — mede gelet op de 18e eeuwse Stamverwantschap uit het Neder-Saksische gebied, hoewel er weinig redenen voor zijn, daar ik vergelijkbare visitekaarten op bijna dertig projecten heb geplaatst om voorts te trachten (zoveel mogelijk) in daar gebezigde omgangstaal mij uit te drukken. Gaarne voeg ik me ook hier naar lokaal gewenste omgangsvormen. Met vriendelijke groet: D.A. Borgdorff 19:52, 11 sep 2009 (CEST)Reageren[reageer]
Joe huiven joe ook nait tou verantwoorden, t gaait mie der om dat joe waiten dat wie t vrumd vonden. Wie goan joe nait blokkeern of zowat hor. Zo laank gainent der last van het, dounen joe joen best môr.
U hoeft u ook niet te verantwoorden, het gaat mij erom dat u weet dat wij het vreemd vonden. We gaan u heus niet blokkeren o.i.d. Zolang niemand er last van heeft, kunt u gerust uw gang gaan.
Groeten, Grönneger 1 20:03, 11 sep 2009 (CEST)Reageren[reageer]
 • Dank voor Uw aardig bericht ... ca. 16 jaar terug ben ik voor het laatst in de Buurt (van Emmen waar topograaf: Dick van der Spek – die grondig over NZH-materieel geschreven heeft – woont) geweest om [nu] oostwaarts richting Barger-Compas, in verband met de Drentse veengeschiedenis en de invloed van het turfsteken op de daar geboren Pater Jan Heine, in het *Museumdorp* en de pas werkzame korte stoomtramlijn te bezoeken. Van (het rijden op of uitleg door collega Spoor-Jan Oosterhuis van) de S.T.A.R. was toen nog geen sprake, de goederenlijn lag er voor zover ik nog weet? nogal haveloos verlaten bij ... Ook zijn me beroepshalve diverse oudere Tram- en Spoorbanen, als die waarover Auteur Droadnaegel schrijft (naar Borken e.a. grensstreken) bekend: als *Track of Old Railways* met zeldzame toch prachtige en natuurlijke aanwas in begroeiïng, ook elders bijv. van de "GOLS". — Nogmaals: D.A. Borgdorff - e.i. 21:20, 11 sep 2009 (CEST)Reageren[reageer]
Maar de STAR is toch nimmer een tramweg geweest? Dat is toch altijd een treinverbinding geweest (zoals dat thans nog in gebruik is met touristisch doeleinde). Ik weet wel dat mijn grootouders het nog vaak over de paardentram hadden die in veel veenkoloniale dorpen zorgde voor het (enige) vervoer over land (behalve natuurlijk de boeren die met hun tractor en hooiwagen over hun akkers gingen). Grönneger 1 11:40, 12 sep 2009 (CEST)Reageren[reageer]
 • De oude STAR-lijn heeft als deel van NOLS en GOLS een dacht ik Locaal-Spoorwegstatus gehad ... vele andere trajecten hadden een Hoofd-Spoorweg *upgrade*, waarbij een beter blokstelsel en hogere maximumsnelheid was toegelaten, bijna vergelijkbaar met de huidige verhoudingen tussen "Normale-" en Hogesnelheids-Railwegen ... zeg maar: de zojuist in gebruik genomen HSL (High Speed Line) ... Het deel tussen Zwolle en Emmen wordt met Vmax = 130 km/h gereden, terwijl het Noordelijker vervolg van deze nl:NOLS-baan richting Exloo, integendeel zelfs "helaas al-lang", na afbraak is opgeruimd. Dat is óók (maar anders) gebeurd met de bijna honderd-jarige Hofpleinlijn in de Randstad, welke RR ten behoeve van RET en HTM werd omgezet tot een nieuwe Locaal-Spoorweg als Hoofd-Tramweg in de reeks van Stadsspoorwegen en Metrolijnen tussen Den Haag en Rotterdam. Een SnelTramweg heeft (zeker in de Stad) geen blokseinstelsel (nodig) zodat op zicht gereden moe(s)t worden, zelfs op de allang opgeheven NZH-bollenlijn tussen Leiden en Haarlem, en in het Oosten bijv. DSM: de Dedemsvaartsche Stoomtramweg Mij. Met het Trammetje bedoelde ik hierboven voormalige industriële Smalspoorbanen aan te duiden, welke zich thans nog behalve 't Aole Compas o.a. in Erica bevinden; dat is (nog) weer een andere indeling. — In dank voor Uw belangstelling wil ik nog gaarne de gelegenheid benutten op de nieuwe Haagsche Railatlas door Blok en genoemde Van der Spek te wijzen, welke signeersessie vanmiddag bij de beruchte Boekhandel Van Stockum (v/h: Verwijs) op de hoek van de Herengracht zal plaatsvinden, alwaar ik ook mijn boek heb uitgegeven.
  Met een beste groet enz.: D.A. Borgdorff 12:37, 12 sep 2009 (CEST)Reageren[reageer]

Vorthalen arbcom oetsproakeBewarken

Moi meneer Borgdorff,

Zol et ow heel arg teegn de heure instrieken um et stuksken oaver de Arbcom oetsproake en wieter vort te haaln? Ik kan mi-j veurstellen da'j et nog eam wilt können noalezen, dat kan natuurlek altied nog op nl:Overleg_Wikipedia:Verzoekpagina_voor_moderatoren/RegBlok#Gebruiker:D.A._Borgdorff_.28blokverzoek_ivm_schending_ArbCom-uitspraak.29. Groand veur mien verzeuk:

 • geet oaver nen zaak op de nl wiki, hier neet relevant.
 • et stuksken verwis noar gebrukers dee-w hier neet kent.
 • et stuksken zorgt derveur dat der mallen van handtekkeningen in de lieste van gewunste mallen komt te stoan, van gebrukers dee-w hier neet hebt.
 • Andere leazers zollen können denken da'j hier n konflikt hebt met de ArbCom, den a'w hier neet hebt, en dat döt et beeld van disse wiki gin good.
 • De sproake dee gebroekt wöd, is neet de gebroekeleke veur disse wikki.

I'j komt oaver as nen beleazen man, dus ik nem an da'j dit verzeuk redelek vindt en wilt oaverwaegen?

Goodgoan en völle wille, Droadnaegel 21:19, 4 nov 2009 (CET)Reageren[reageer]

In dank waarde collega Droadnaegel voor Uw begrip en amnestie, wat hier óók eerder onze pianist Heer Van Schie ten deel mocht vallen ben ik gaarne bereid, zo spoedig mogelijk na m'n herstel van de hierdoor opgelopen ernstige ziekte, Uw vriendelijk verzoek in ogenschouw nemend ten uitvoer te brengen. Met name Uw laatste op- en aanmerkingen snijden hout, maar wat mij (elders) in Nederland is overkomen en toegedaan wens ik zelfs mijn ergste vijand - die ik nimmer nog gehad heb - niet zó toe, daar je ermee voor je leven getekend blijft. Eerder gaf ik al aan: mij gaarne in Uw gemoedelijker Encyclopedie aanpassend te voegen. Intusssen verblijf ik 'ook hier' reeds met meest denkbare hoogachting zomede hartelijke groeten: D.A. Borgdorff 22:35, 4 nov 2009 (CET)Reageren[reageer]
Ik kan mi-j veurstellen dat et hele gedoote op de nl-wiki ow neet in de kolde kleare is goan zitten, et et spit mi-j dan ok om te motten heuren dat dat owwe gezondheid noadelig hef be-invlood. Moar, volgens de tradisie van good noaberskap, zoas dat in et Nedersaksiese nog besteet, mo'w mekare helpen in tieden van zeekte en ander ongemak. Dus he'k emeend ow de helpende hand an te reiken, en zelf de handelingen te verrichten woartoo da'j zelf jammer genog neet meer to in stoat bunt.
Oaveregens is mien gebroek van de je en ow persoonsvormen gin gebrek an respekt (doar woar ik meen begreppen te hebben da'j et gebroek van u etc nogal op pries stelt), moar n gevolg van et feit dat et Nedersaksies gin beleafdheidsvormen kent, vgl engels you).
Ik wens ow völle betterskap, Droadnaegel 23:47, 4 nov 2009 (CET)Reageren[reageer]
 •   +   =   ?? ... ewiezig op 4 nov 2009 deur Droadnaegel ... Insgelijks: dAb 00:13, 5 nov 2009 (CET)Reageren[reageer]
Dat is inmiddels nl:Overleg Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/RegBlok/Archief9#Gebruiker:D.A. Borgdorff .28blokverzoek ivm schending ArbCom-uitspraak.29 geworden.
En nu ik u toch spreek, mag ik u prettige Kerst en een heel mooi nieuwjaar toewensen? Erik Warmelink 17:58, 24 dec 2009 (CET)Reageren[reageer]

Dank U wel en helemaal insgelijks, behoudens evt. vertaling in het Finkers' Saxisch ?, waarde collega Warmelink ...

Mi-j ducht da-j t oaver http://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Log&offset=201001141525&type=globalauth&user=Thogo&limit=1 hebt. Erik Warmelink 03:36, 15 jan 2010 (CET)Reageren[reageer]