Welkom Jur.engels! Um joe een bietjen wegwies te maken mit et schrieven van artikels, he'w hieronder een paor tips en verwiezingen neerezet:

  • De belangriekste informasie over Wikipedia ku'j HIER vienen, of deur op "Gemeynskapsportaal" in et menu links van et scharm te klikken.
  • Wees veurzichtig mit et wark van aandere luui. In de zaandkule ku'j een bietjen oefenen.
  • A'j denken dat iets verkeerd is, kiek dan earst op de overlegziede um te kieken o'w et der niet al es eerder over ehad hebben. De overlegziede vie'j boven an elk artikel as ampart tabblad.
  • De naam van een ziede ku'j veraanderen deur naor "Meyr" te gaon, en vervolgens op de verwiezing "Hernömen" te klikken (allinnig naoda'j joe eigen an-emeld hebben). Zo blif de geschiedenisse beweerd.
  • De geschiedenisse van een ziede ku'j oek bekieken deur op et tabblad "Geskydenisse bekyken" te klikken.
  • Jie kunnen berichten ondertekenen mit vier golfstreepjes (dus: ~~~~).
  • Wat de spelling angeet, zie spellingsrichtlienen.
  • Deur regelmaotig bie "Lätste wysigingen" te kieken, blief jie op de heugte wat der veerder allemaole op onze Wikipedia gebeurt, en ku'j beter en vlotter reageren op niejs en nieje ontwikkelingen.

Wulen hopen da'j net zo veule schik hebben van Wikipedia as ons! A'j veerder nog vragen hebben kom dan gerust langes in de praothoek.

Sεrvιεи | Overleg » 10:43, 6 aug 2007 (CEST)

GrunnegsBewarken

Moi,

Ik zag dat joe ook oet Grönnen kwamen. Joe haren n aantel Grönnegse artikel veraanderd in joen aaigens dialekt. Mag ik joe der wel op wiezen dat t Grönnegs oet meerdere dialekten bestaait en dat joe beter allend de artikels dij te doun hebben mit de Veenkelonien te veraandern in t Veenkelonioals (joen dialekt). Plakken as Winzum kinnen dus beter in t Hoogelaandsters blieven. Ook wil ik joe der op wiezen dat bie waarkwoorden de kombinoatsie -ren schreven wordt as -rn. (Zai ook t Grunnegs woordenbouk veur meer tips over de spellen van t Grönnegs.) Veur de rest winsk ik joe van haarte wèlkommen op wikipedia! Binnen joe bekend mit t systeem? Grönneger 1 12:23, 5 aug 2007 (CEST)