Eskulaap WIKIPEDIA kan der nit vöär instån dat de inhold van artikels kloppet.
As jy wat mankeret, kün jy et beste eaven by een dokter angån.

Kopzeerte is n geveul van zeerte in de kop. Iederene hef wel es last van kopzeerte, mer as t langer duurt kan t oek n symptoom ween veur meer of minder arnstige ziektes. As n kopzeerte niet deur aandere dingen kan koemen, mut der medies onderzeuk edaon wörden. In Nederlaand is t volksziekte nummer ene.

Kopzeerte zit niet in de harsens. De zeningen rond de harsens wörden bie n kopzeerte te veule eprikkeld. Soms verwiejen de bloedvatten in t harsenvlieze zich. Oek kunnen de zeninguuteinden verschillende stofjes aofgeven, die n steriele ontstekingsreaksie op gang brengen. Dit is n ontsteking zonder bakteriën of virussen. Dit leit tot t ophopen van vocht en nog meer uutscheiding van disse stofjes, die de kopzeerte argerder maken.

Oorzaken Bewarken

 • De meeste soorten kopzeerte vallen onder 'spanningskopzeerte', waorvan de oorzaak niet goed begrepen wördt. Der is gien dujelike lichamelike oorzaak.

Kopzeerte kan daornaost veroorzaakt wörden deur:

Behaandeling Bewarken

Kopzeerte as symptoom kan verhölpen wörden deur:

 • Genog te slapen
 • Genog te eten en drinken
 • Genog lichaamsbewegige en frisse lucht
 • Niet te veule alkohol en kofjes drinken

Medisienen Bewarken

Der bin n antal medisienen um kopzeerte tegen te gaon. De bekendste bin:

Bie t gebruuk van medisienen tegen kopzeerte mu'j je waoren veur medisienaofhankelike kopzeerte. Bie disse vorm van kopzeerte is der n verslaving op-etrejen of bi'j gewoon ewend eraakt an t medisien. Hierdeur vermindert t medisien de kopzeerte niet meer, mer wördt de kopzeerte argerder as t medisien niet in-eneumen wördt. t Ontwennen van medisienaofhankelike kopzeerte kan n langdurig en pienlik proses ween. In tegenstelling tot wat veule luui denken, kan t oek veurkoemen a'j n lange tied of te veule parasetamol of aspirine innemen.

Meugelike alarmsymptomen Bewarken

 • a'j boven de vuuftig jaor bin en veur t eerst kopzeerte kriegen
 • n eerste migraineanval boven t veertigste jaor
 • kopzeerte bie pasiënten jonger as 6 jaor
 • ouwer volk mit plaotselike oppervlakkige kopzeerte an de slapen
 • zwangeren mit n veur hulen onbekende kopzeerte
 • meer last van kopzeerte nao n ongeval
 • hevige kopzeerte bie iezelig hoge bloeddrok
 • bots naore kopzeerte kriegen
 • kopzeerte mit koortse en der minder mit de kop bie ween
 • kopzeerte en zeerte in de nekke bie t bugen van de kop
 • kopzeerte mit funksiestoornissen van zeningstelsel (kracht in de narms en benen, sprake en der minder mit de kop bie ween)
 • smarnens spiejen, spiejen niet samenhangend mit kopzeerte
 • kopzeerte mit veraandering van de persoonlikheid
 • kopzeerte mit achteruutgang van prestasie op schoele
 • migraine mit aura* de heeltied an de zelfde kaante

Bie disse gevallen wördt der an-eraojen naor n dokter te gaon.

Nedersaksies Bewarken

[disse mal bewarken]

  Dit artikel is eskreaven in et westveluwske dialekt van Nunspeet, in de Algemene Nedersaksiese Schriefwieze.