Welkom Chamavian! Um joe een bietjen wegwies te maken mit et schrieven van artikels, he'w hieronder een paor tips en verwiezingen neerezet:

  • De belangriekste informasie over Wikipedia ku'j HIER vienen, of deur op "Gemeynskapsportaal" in et menu links van et scharm te klikken.
  • Wees veurzichtig mit et wark van aandere luui. In de zaandkule ku'j een bietjen oefenen.
  • A'j denken dat iets verkeerd is, kiek dan earst op de overlegziede um te kieken o'w et der niet al es eerder over ehad hebben. De overlegziede vie'j boven an elk artikel as ampart tabblad.
  • De naam van een ziede ku'j veraanderen deur naor "Meyr" te gaon, en vervolgens op de verwiezing "Hernömen" te klikken (allinnig naoda'j joe eigen an-emeld hebben). Zo blif de geschiedenisse beweerd.
  • De geschiedenisse van een ziede ku'j oek bekieken deur op et tabblad "Geskydenisse bekyken" te klikken.
  • Jie kunnen berichten ondertekenen mit vier golfstreepjes (dus: ~~~~).
  • Wat de spelling angeet, zie spellingsrichtlienen.
  • Deur regelmaotig bie "Lätste wysigingen" te kieken, blief jie op de heugte wat der veerder allemaole op onze Wikipedia gebeurt, en ku'j beter en vlotter reageren op niejs en nieje ontwikkelingen.

Wulen hopen da'j net zo veule schik hebben van Wikipedia as ons! A'j veerder nog vragen hebben kom dan gerust langes in de praothoek.

Sεrvιεи | Overleg » 10:53, 8 sep 2006 (CEST)

DrèentsBewarken

Dank je wel veur 't melden van zoksoort fouten. De telwoorden koemen van de Nederlaanse wiki of, en bin der op-ezet deur Bemoeial in 2004 (dus 't steet 't schofjen). Ik denke allinnig dat 't neet kwaod bedoelt is want 't steet oek zo op disse webstee. Ik hebbe-n-'t der mar veur zekerheid of-ehaold, en een aandere Drèentse versie bie-ezet "ee(i)n, twee(i), dree(i)..." (ik wete allinnig neet helemaole wisse waor dat ze vandaonkoemen, dus a-jie dat derbie willen zetten, grege!), a-j der zelf nog meer weten vul 't gerus an! Sεrvιεи | Overleg » 11:52, 22 mei 2007 (CEST)

Ik hadde-n-'t zelf neet van dee webstee of-ehaold mar van de Nederlaanse Wikipedie, ik bin veerder gien specialis in Drentse dialekken dus dat wos ik oek neet. Ik hope da-j nog wat hem an dee leste versie mit telwoorden da-k der bie-ezet hebbe, ik bin der neet wisse van waor as ze dat noen krek zegen, zoks zie-j vake op wwww.drentsetaol.nl, ik doch da-jie 't wel wossen. Ik hebbe der gien idee van waffer weer 't in Zuud-Afrika is, ik zit namelijk al 2 maonden in Zeewolde, en 't weer vuilt hier bes wel mee, ik viene-n-'t wel lekker zo zonder al te veul zunneschien, allinnig in april was 't zok moekerig weer daor kan ik neet tegen. Ach ja, zo hef iederene zien eigen favveriete weertype  . Sεrvιεи | Overleg » 21:47, 27 mei 2007 (CEST)

Warkwoord wordenBewarken

Chamavian, ie liekt mi'j een near-native speaker van ons dialect, zoj 't warkwoord "worden" kunnen toevoegen an 't Drèentse woordenboek? Daor bin 'k niet zeker aover. Ie kunt 't schema kopiëren van een aander warkwoord. Ni'jluuseger 20:35, 28 mei 2007 (CEST)

Bedankt veur oen toevoegingen. Naor mien beleving he'k altied zoiets eheurd as "hi'j wordden" (of "wördden"), mar ie liest ok veule "weur". 't Is alweer lange eleden de'k er iene plat heb heuren praoten. Ien Madrid bint 't er ok niet veule. Goed gaon, Ni'jluuseger 23:44, 3 jun 2007 (CEST)

Ni'jluuseger, "hij wordde" en "hij weur" kan allebeide. Grappig daj toch kunt zien dat ieje uut Oaveriessel koomt, umdaj "hij wordden" mit een -n derachter zegt, krek as 't Sallaands/Oost-Veluus, Twents en Achterhoeks. In 't Dreints bestiet 't achtervoegsel -en bij de verleden tied in de darde persoon enkelvold niet, allennig bij "ie", "wij" en "zij"(meervold), trouwens: ook niet in 't Stellingwarvers en Grönningers.

Mar heur ie ok gien plat Madrileens um oe hen daor?

Chamavian 23:18, 4 jun 2007 (CEST)

Ik viene geliek al een veurbeeld van wa'j zeggen. De skriever Jan Poortman uut De Wiek (hi'j hef ok ien IJhorst onderwiezer ewest) skrif: "Mien groffa vertelde my der van, wat de oavergrootvader van zien noaber doar oaverkomen was in vrogger jaren. Zo wörde tenmiensen verteld." Mar min of meer skrif e krek zoas ik 't kenne.
Mit "plat" bedoel ik netuurlijk "Nedersaksisch", det de luu ja nooit "Nedersaksisch" enuumd hebt mar altied "plat" of "dialect" of "<plaatsnaam>s". 't Plat Kastiliaans van Madrid is zoiets as Amsterdams: hiel dicht bi'j de standaardtaal. Mit veule vluken, wat as hiel normaal is veur een Spanjaard. Ni'jluuseger 11:59, 6 jun 2007 (CEST)

Carajo, caramba, caracho, mierda, puerco, hijo de puta, puta de madre, cabrón, maricón... Dat bint de ienigste Spaanse vluken die as mij zo in 't heufd schiet. Mar ieje kent deer vaste nog een bulte meer...

Ja, zoas jullie krek onder de Riest en wij net derboven praot, dat is haost 't zölfde. Zuudwest-Dreints en Noord-Oaveriessels dus, respectievelijk. Mar der bint altied kleine verschillegies, zo he'k altied de indrok dat 't "Nederriestigers" krek wat meer Nederlaandse invloeden hef as 't "Bovenriestigers". Of der bint nog wel aandere verschillen, beveurbeeld in oen tekst hierboven zeg ie "det", "ien" en "skrif", "wa'j zeggen", waor as ikke "datg", "in", "schref" en "wa'j zegt" zöl gebruken. Mar dat bint natuurlijk mar details, wij bint allebeide sprekers van de Riestdaliger versie van 't Nedersaksisch! Adiós amigo, y espero que tienes una buena noche con mucho vino y chicas bonitas Chamavian 21:16, 19 jun 2007 (CEST)


Even wat hiel aanders, veur Servien: waorumme stiet dit feitelijk onder 't koppien "Tweants artikel" tewiel 't over 't Dreints giet en ok in dat dialect eschreven is? Zo klop de telling zomedien natuurlijk nooit Chamavian 21:19, 19 jun 2007 (CEST)

Oh, dat kan ween umdat der ene per ongelok op de kattegerie "Tweants artikel" edrok hef, ik hebbe-n-'t der al of-ehaold. Wat 't verschil tussen dat en det angeet (in 't Overiessels, de officieuze spelling veur 't Sallaans en 't Drents uut Overiessel schrief je dät) dat kump oek veur in 't Oost-Veluws, mar oek neet in alle dialekken zo he-j-n-'t bieveurbeeld wel in 't Unes, Hattems mar dan weer neet in 't Oldebroeks, Apeldoorns enz.), 't kump meestentieds oek neet ech veur in 't Sallaans/Drents, mar dan he-j of en toe oek weer een verdwaolde dät, dat he-j vaker mit streektaal, in 't Veluws ha-j vrogger namelijk de sj-uutsprake (sjoele > noen: sgoele). Sεrvιεи | Overleg » 21:44, 19 jun 2007 (CEST)


Eej Chamavian,
sommige van de woorden die aj nuumt bint aordig zwaor, iene kump ok uut Mexico. Waor ik oaver preutten bint wat lichtere krachttermen die ze veule as stopwoorden gebruukt, ze bint elders vast wel aarngs te vienen.
Oaver 't Nederriestigers en 't Bobenriestegers, ik kenne de verskillen niet secuur, mar ik hebbe oaver 't algemien de iendrok dat wat a'k skriebe (en praoten zolle) meer op Zuud-Drèents liekt as op Sallaans. Det hef d'r ok mit te maken det ze net onder Ni'jlusen, ien Dalsen en zo, beveurbeeld lèben (e as de eerste ien ente, mar gerekt) zegt veur oons leben... a'k mi'j niet vergisse. En zölfs zo noordelijk as Asselt zegt ze etten veur oons eten, weer a'k mi'j niet vergisse. Kennelijk hef er een entien onder Drenthe een Drèentse (taal)ienvloed ewest, van veenmèensen uut de tied van 't graoben van de Dedemsvaort, zoas Entjes meent.
Ien veur in is misskien wat archaïsch gebruuk, det kon ien oonze tied al wel ies deur 't Nederlaands verpletterd weden. Sk komp een beetien uut 't Noordwesten van Oaveriessel, hen 't Stellingwarfs. Luuster 's naor 't artikel oaver Albert Steenbergen da'k inespreuken hebbe, dan heur ie hoe of ik det uutsprek. Bin ok beni'jd wat as ie, as meer native speaker, daor van viendt.
Wa'j zeggen veur wa'j zegt is puur Stienwiekerlaands, mar ien mien artikels verriestdal ik dat. Waor ien 't Riestdal kom ie weg, de streek daor as Lucas Jonkers oaver skrif? Hej zien roman Harm elezen? Det hef echt een sfeer die oe pakt, hoe onbeholpen hi'j soms ok skrif.
Nou nog 's wat: zeg ie het liekt, het lek of het lik?
Kalmte, y te deseo noches suaves en la valle del Riest. Ni'jluuseger 22:11, 19 jun 2007 (CEST)


"Cabrón" komp zekers uut Mexico dan? Kiek, ik zegge weer "komp" daor as ieje "kump" zegt. En "lek" zegge wij, krek as Skik in heur liedtien "niks is zoas 't lek". "Liekt" is feitelijk meervold bij oens, beveurbeeld: die iene pink lek hiel gewoon, mar die aandere koenen liekt wel gek te weden. Ze zult toch gien beeëssee hebben?" Waor as ik now wone is in de dalen tussen de Rien en de Iesselt (in 'n dörp kört bij Arem) mar vrogger waar ik een Zuudwoldiger jonchien, uut de parel van de Riest dus. Bij de weg: ik schrieve altied "ij" in woorden as "mij", "bij", uut gemakzocht, mar eigenlijk zol dat een "i'j" of "i-j" mutten weden, zo zegge wij dat namelijk ook. Dan he'k nog een vraogien an oe, NL-eger: Wat is 't bij jullie: heur of hoor, ik bedoele in zinnegies as "zo bedoel ik 't niet, hoor/heur" ? Volgens mij zeden wij altied "hoor" en gien "heur", mar dat is gewoon Nederlands dus wee'k dat niet zeker. Wij zegt wieders "ook" en gien "ok", en "komen" en gien "kommen", daor lek 't dus weer meer op 't Nederlands a'j eigenlijk zol willen. Mar ik schrieve trouwens miestieds wel "ok", uut-espreuken mit korte oo dan. Trouwens, zegge jullie wel de h- in Nijluunzen? In Zuud-West-Drenthe vrogger niet, mar de leste vieftig jaor wel weer. Nou zo'k dat artikel da'j hebt inespreuken iens gaon beluustern.

Hoje está mucho caliente aqui, espero que mañana será un poco mais frio Chamavian 21:54, 20 jun 2007 (CEST)

Wat een verschillen he-j toch eigenlijks oek hè, ik denke dat kump meer Oost-Veluws-achtig is ofzo, in Nunspeet zegen ze dat oek. Sεrvιεи | Overleg » 11:31, 21 jun 2007 (CEST)

"Kump" is Achterhoeks, Twents, Sallands en Oost-Veluus, 't Zuud-West-Dreintse (ZWD) "komp" is dus feitelijk een uutzundering. Waorumme dat in dit geval is, wee'k ok niet. Kiek, die eerst genuumde dialecten hebt allemaole 'verklaanking' (=Umlaut) in 't meervold en de verkleinwoordties, mar in hiel Drenthe, Noord-West-Oaveriessel en de Stellingwarven kenne wij dat niet in die gevallen.

Mar 't ZWD hef weer wel verklaankings in de darde persoon enkelvold van de starke warkwoorden: ik lope - hij löp; ik doe - hij döt; ik gao - hij giet; ik kieke - hij kek; ik zuke - hij zöch etc. etc. Dus waorveur "komen" niet "kump" hef mar "komp"? Tja...

Wat dat betreft is 't Nijluunzigers hier wat consequenter, dat is deinkelijk umdat 't een oavergaangsdialect tussen 't ZWD en 't Noord-Oaveriesels (Noord-Sallands) is? Jullie zit ja ok mar op 'n stienwörp ofstaand van Zwolle? Chamavian 07:34, 23 jun 2007 (CEST)

Eej Chamavian, veur de antwoorden op al oen vraogen bin 'k bange dej d'r iene van 't uutstarbende ras der moedertaalpraoters hebben mut... Liekt lik mi'j ok meeldvold, mar kom ik hiel veule teung as darde persoon enkelvold (bronnen kan ik uutzeuken as iene det echt zol willen). Volngs mi'j zegt mien grofmoe lik, mar die komp uut Stienwiekerlaand dus det zegt niks oaver Ni'jlusen. Ok uut mien gebruuk van komp of kump, ok of ook muj niks ofleiden oaver hoe ze op Ni'jlusen praot, de iene keer schiet 't mi'j zo in 't zin en d'aander keer aans. Oaver heur en hoor wee'k 't niet zeker, ik denke hoor.
Wat 't uutspreken van de h angiet is Ni'jlusen een greensgeval (Scholtmeijer nuumt de A28 en de A32 as westgreenze). Ik laot 'm wel vallen, mar det kump volngs mi'j alweer deur mien grofmoe.
Últimamente empieza a hacer calor en Madrid, aunque todavía no tanto. Hemos tenido una primavera bastante más fría que la de Nedersaksen. (Algún día usaremos ese nombre para nuestro territorio!)
Ni'jluuseger 22:24, 1 juli 2007 (CEST)

Pero aqui en la Saxonia Baja los dos mesos passados hemos nada que lluvia, lluvia y más lluvia. Solamente abril estava seco. Chamavian 20:16, 3 juli 2007 (CEST)

Maendag / maandag / maondagBewarken

Moi Chamaaf, in 't Drèents woordenboek stiet in 't (Zuudwest-Zuud-Drèentse) liesien veur de dagen van de weke maondag (he-k d'r zölf deel ezet). Now bin ik meer bekend mit 't Stellingwarver maendag, dus ik twiefel wat 't in 't Riestdaligers weden mut. Ik miene maandag, want Stellingwarfs ae is in 't Zuudwest-Zuud-Drèents (altied?) aa en niet (noordelijk Drèents) ao. Tissing gef in zien Drèentse buzewoordenboekien de vörms maandag en maondag (vrömd det e maendag niet nuumt, det zollen ze toch wal in 't Westerveldse Stellingwarfs gebruken?). Mar ik viene maandag een vrömde vörm, want 't is toch de dag van de maone? Ni'jluuseger 14:45, 20 dec 2007 (CET)

Moin, Chemaaf :) Ik dachen, loa-k hier mear eawn n niej berichjen plaatsn, aans zut-e min wierwoord nooit wier. Ik komme oet Riesn ja, dèt he-j good. Woer hèrken iej t an en woer hèrken iej t van? k Veunde t wal bezeunder dè-j t herkeandn. Iej hadn oew ok de möajte van t vroagn könn bespoarn duur op minne gebroekerspagina te kiekn, mear op disse meneere he-w nog wat te köjern, iej dan? Goodgoan! Woolters 00:02, 29 jan 2008 (CET)

Moi Woolters Nou, 't zöt der niet hielemaole as "gewoon Twents" uut, eerder mit vrij veul Sallaandse invloed al. 't Woordtien "nit" in plaats van "neet" of "nich" is volgens mij typisch veur Riessen, toch? Mar hoe weet ikke dat? Umdat der op de webbestee van Lowlands Linguists List een project is "Anniversary site" waor as een verhaaltien in hiel veul verschillende talen en dialecten vertaald wordt. Ik hebbe zölf onder aandere de Zuudwest-Dreintse en de Wenterse (Winterswiekse) vertaling edaone, mar der stiet ook een Twentse versie op, uut, joawel: Riessen. En daor lek oen taal sprekend op! Chamavian 21:19, 31 jan 2008 (CET)

Sallaandse invlood deank ik nit. t Vaalt oonder Tweants-Groafskops hè. Van ooldshèr zegnt ze hier ook wal neet, net as de rest van West Tweante, mear nit heur ik de leste joarn völle mear. in t Riesns volksleed steet nog wal neet. Volgens miej zegnt ze in sallaand (In ieder geval wál in Nijverdal) ook veur (hollaands: voor) net as in Tweante, mear in Riesn en Eanter zegge vie vuur. Riesns en Eanters is n vak apart :) (deankt an algemeen Wark - Riesns Woark - Eanters Waark). Wat t meest ofwik, beent de kleenkers: woeras ze in Tweante Hee Keek oetsprèkt as Hih kihk (ongevear den bekeanden -eeeee :) ), maakt ze doar in Riesn hih kih-jek van, en in Eanter zelfs Hej Kieh-jek van. Dèt is lastig oet te legn, dèt mu-j heurn. Ik hebbe t artikel mirreweenterhoorn in t Riesns in esprökn en heb t in t zinne um binnkort nog wat in t Eanters te doon. Miskien mu-j oew dèt n moal anheurn. Goodgoan! Woolters 00:30, 1 feb 2008 (CET)


Kiek, hier he'j die Riessense/Twentse versie. De spelling he'k hieronder even veraanderd, want Henry Pijffers hef zien eigen schriefwieze gebruukt en die zöt der nogal vrömd uut a'j hum niet gewend bint.

Et duumke

Et duumke has zin nös in de skuppe. De olden warren der maol oet evleugen, zee wollen wat te ätten kriegen vuur heur jongen, en hadden de kleinen alene achter elaoten.

Nao een zetje köm et mänke wier thoes.

“Wat is der hier passeerd?” zegde hee. “Wee hev oe kwaod edaon, wichter? Ulu zint der amaol zo bange oet!”

“Och va”, zegden zee, “der köm hier net zo enen groten boeman langs. Hee zag der zo gemeen en ofskuwelik oet! He stearen in ons nös met zinne grote ogen. Hee maken ons zo bange!”

“zo”, zegde de va, “woer is hee hen?”

“No”, zegden zee, “hee gung dee kante oet.”

“Wocht mear!” zegde de va, “ik zal der wal es eaven achteran gaon. Weast mear nit bange, wichter. Ik pakke um wal!” En hee vleug der achteran.

Met at hee um de boch köm, leup daor de leuwe rond.

Mear et duumke was gans nit bange. Hee sprung op de rugge van de leuwe en begun op um te foeteren. “Wat maak ie noe nao mien hoes te kommen”, zegde hee, “en minne wichter bange te maken?!”

De leuwe letten der nit op en leup vedan.

Dät maken et duumke nog helliger. “Ie hebt daor niks te zeuken, zeg ik oe! En as ie nog maol terugge komt”, zegde hee, “no, dan zal ik oe es! Ik do et nit gerne”, zegde hee en buren een van zinne bene op, “mear ik bräkke oe met min been zo de rugge in ene seconde!”

Daornao vleug hee wier terugge naor zin hoes.

“zo wichter”, zegde hee, “den heb ik es maol good de woch an ezeg. Den kump nit wier.”\


En nou de versie in Pijffers zien eigen spelling:

Et duymke

Et duymke has sin noes in de skueppe. De olden warren der maol ut evloegen, sey wollen wat te aetten krygen vuyr hoer jongen, en hadden de kleinen alene achter elaoten.

Nao eyn setje koem et maenke wyr thus.

“Wat is der hyr passeerd?” segde hey. “Wey hev u kwaod edaon, wichter? Uylue sint der amaol so bange ut!”

“Och va”, segden sey, “der koem hyr net so eynen groten boeman langs. Hey sag der so gemeyn en ofskuywelik ut! He stearen in ons noes met sinne grote ogen. Hey maken ons so bange!”

“So”, segde de va, “wur is hey hen?”

“No”, segden sey, “hey gueng dey kante ut.”

“Wocht mear!” segde de va, “ik sal der wal es eaven achteran gaon. Weast mear nit bange, wichter. Ik pakke uem wal!” En hey vloyg der achteran.

Met at hey uem de boch koem, loyp daor de loeywe rond.

Mear et duymke was gans nit bange. He sprueng op de ruegge van de loeywe en beguen op uem te futeren. “Wat maak y nu nao min hus te kommen”, segde hey, “en minne wichter bange te maken?!”

De loeywe letten der nit op en loyp vedan.

Daet maken et duymke nog helliger. “Y hebt daor niks te soyken, seg ik u! En as y nog maol teruegge komt”, segde hey, “no, dan sal ik u es! Ik do et nit gerne”, segde hey en buyren eyn van sinne beyne op, “mear ik braekke u met min beyn so de ruegge in eyne seconde!”

Daornao vloyg hey wyr teruegge naor sin hoes.

“So wichter”, segde hey, “den heb ik es maol good de woch an eseg. Den kuemp nit wyr.”

Chamavian 07:08, 1 feb 2008 (CET)

Ja den ha-k vennear al n moal earder eleazn. As ze in Duutslaand gin -ö- köant skriewn, maakt ze doar -oe- van (den -e- steet dan vuur t trema) en ook zo met de -ü- (-ue-). Hee maakt r wat moois van :). soyken-zeukn en zegde-zea. Volgens miej hef-e prebeerd t vuur Plattduutsn leasboar te maakn. Woolters 12:00, 1 feb 2008 (CET)

Woolters, heb ieje der misschien zin an um die Riessense/Twentse versie op de Lowlands Anniversary site in te sprèken? Dan kan de hiel weerld heuren hoe as oen dialect klinkt, en blef 't veur de toekomst bewaard nog ook. Dan mu'j even kieken op die webbestee daor a'k op 't Praotkefee onder de name "Lowlands Linguists List" een link van hebbe zet Chamavian 17:59, 2 feb 2008 (CET)

Parseberichien Twei jaor Nedersaksische WikipedieBewarken

Moi Chamavian, ik hebbe oe een vertaalverzoek dale zet in 't Praotkefee. Muj daor ies kieken en eem weten laoten oj wal mithelpen wilt. Danke! Ni'jluuseger 19:42, 19 feb 2008 (CET)

Servien vund det de Drèentse versie wal dienst kun doen veur Sallaand en de Veluwe. Ik hebbe oen vraoge eêm vortehaald van onder 't heufien oaver 't parsbericht in 't Praotkefee, umdet daor (hoapelijk) de pars kump kieken. Dan zöt 't d'r hemmel uut. Ni'jluuseger 20:57, 12 mrt 2008 (CET)

Ja ja, 't Sallaands en Oost-Veluws hef inderdaod wel veule oaverienkomsten mit 't Zuud-West-Dreints. Mar meinsen uut de streken zult dat zölf niet zo vulen, iene van de Veluwe of Sallaand zal echt niet naor de Dreintse versie klikken, mit 't idee van: dat is mien dialect. Dan ku'j der beter: versie veur Zuud-West-Drenthe/Sallaand/Oost-Veluwe bij zetten. Want de Grunningse versie is veur Noord-Drenten weer veule körterbij. En ik wete niet of woorden as "schier" en "mandielig" op de Veluwe en in Sallaand ook wordt begrepen... en spellings as 'nei' en 'twei' net zo min.

Nog ien opmarking: waorumme stiet 't parsbericht eigenlik niet gewoon op de veurpagina, mar in 't praotkefee? De homepage is toch veule logischer, duch mij

Mar laot oe niet deur mien kommentaor ofschrikken, heur, ik vien 't prima wark dat er is edaone, 't is gien kritiek mar "weerummevoedering" (feedback) Chamavian 08:54, 14 mrt 2008 (CET)

Eem oaver waor of de verwiezings naor de parsberichten staot: die mut now onder 't hudige heufien in 't Praotkefee staon blieven, umdet ik krek die verwiezing heb mitestuurd naor de orgenisaosies. Aans viendt ze 't parsbericht niet weerumme. Netuurlijk hebt ze ok een Word-bestaand ekregen, mar de verwiezing die ak heur mitstuurden is ter bevestiging det 't parsbericht van oens kump.
Ni'jluuseger 17:08, 14 mrt 2008 (CET)

Diem, Duven, WaelBewarken

Wonnen Diem, Duven en Wael oek zo eneumd in de Achterhoek, want ik hebbe der ene had dee zeeg dat Diem wel zo heten in 't Achterhoeks mar weer een aander zeeg dat Diem in de Achterhoek onbekend was en dat ze 't gewoon Didam neumen, noen wee-k 't oek neet meer... Sεrvιεи | Overleg » 12:04, 2 jun 2008 (CEST)

't Lig der deink ik an waor as in de Achterhoek die luui woont: as dat in 't westelik deel is, dus dichte bij de Liemers, bv in Deutekum, dan kent en gebruukt ze wel Diem en Duve. Mar beide namen komt ook veur op een CD van Boh Foi toch Chamavian 19:13, 4 jun 2008 (CEST)

Algemene (Neder)saksische Spelling / Algemene Schriefwies (AS)Bewarken

Moi Chamavian, ik hebbe oe op Meta:Low Saxon een vraoge dale zet oaver de Algemene Schriefwies van de Lowlands-lieste. Ni'jluuseger 17:48, 5 jun 2008 (CEST)

t ReageernBewarken

Moi Chamaaf, Zo'j astebleef a'j in oargns op reageert, t oonderan wiln zetn, en neet zomear oargns dr tusken drukn? Dan blif t oawerzichtelik. Non met dee lapn tekst kan'k oewe biedreages egeet neet wierveendn. Daanksweard! Goodgoan,

Woolters Woolters 00:13, 13 jan 2009 (CET)

Jowal, Wolly, maor a'k wil reageren op een stuksken, en nen ander hef der alwaer wat onder ezat wat argens anders ovver geet, gef ik mien bescheed lever drek onder de oorsprunkelike vraoge, snap i-j? Anders wee'j jao ok neet maer waor at mien antwoard op slöt... Chamavian 19:16, 13 jan 2009 (CET)

Klopt, mear det kö'j dan ook anhaaln, zo as Ni'jluuseger det vashooldnd dut. gewoon zo: Chamavian skreef: nen ander hef der alwaer wat onder ezat wat argens anders ovver geet. En dan goa'j doar wier op in. Woolters 20:28, 13 jan 2009 (CET)

Moin Chamavian, ik wull ees fragen, dat je effen op meta:Low Saxon/language and spelling conflict policy/Afstemmen langskiekt en vellicht veur stimmt. Dat is vanwegen de Wikibron, de luu van dat language subcommittee bruukt dat, dat wi wiest, dat wi uns vergaan köönt. Is en formaliteit, de neudig is veur de Wikibron. --::Slomox:: >< 00:49, 6 feb 2009 (CET)


Woer zi'j toch?Bewarken

Moi Chamavian, wat doo'j toch de leste tied? Vie hebt oew al n zet nit vernömmen hier. Zo'j hier nit es n moal wier roond willen goan en methelpen?
Goodgoan,
Woolters 23:38, 19 okt 2009 (CEST)


Ik bin gewoon hier  ;-) Chamavian 16:49, 30 mei 2010 (CEST)

SpellenBewarken

Moi Chamavian, Ik zee da'j wat an t spellen op Wenters edaone hebt, en t kump mi'j veur da'j in elk geval n good geveul veur t Nds hebt. Maor n paar dingen he'w hier op de wiki net wat anders af-epraot. Dan kan ik ow wal weerummedraeien, maor ik hebbe völle lever da'j es op Wikipedia:Algemene Nedersaksiese Schriefwieze en t aoverleg dervan kiekt. Dan wet i'j ok waor da'w hen wilt met de skriefwieze, en van owwe mening deraover wörd t neet slechter,ducht mi'j. Hoo breder edraegen en benäold, hoo better t wörd. Goodgaon, Droadnaegel (overleg) 00:28, 16 feb 2014 (CET)