Regen is een vorm van neerslag, net as snee (ieskristallen) en hagel (bevreuren regen).

Stortregen
Regendruppels vallen in een plasse
De regen vuilt zichbaor uut de wolken

Regen ontsteet as der zoveule waoterdruppels in de wolken zitten, dat ze tegen mekaarbotsen en zo groter wonnen. Ho groter de waoterdruppel, ho gauwer 't ummeneer vuilt (van 1 centimeter per ure tot 10 meter per seconde). Allewel de luch in de wolke opstieg, zal nao veule botsingen de greuiende waoterdruppel uuteindelijk ummeneer vallen. Tiejens 't vallen wonnen de druppel deur botsingen stark, mar verlies 't oek waoter (dreugeblaozen) en allinnig de grote druppels haolen de grond. In warme lanen zie-j soms hoge wolken mit een regensliere dee in de dreuge luch onder de wolke gauw weer verdamp en nooit de grond haolt. Soms is 't in de tropen zok moekerig weer onder de regenende wolken, dat opstiegend voch de wolke weer anvult en 't blif regenen. Dit kan allinnig as de temperetuurverdeling in de luch gunstig is. Regen wonnen meestentieds op-evungen in een regentonne, of geet de ofvoer in.

Regen in Nederlaand bewark

Gemiddeld vuilt der per jaor 690 tot ruum 900 millimeter an neerslag in Nederlaand. De dreugste plaosen koemen veur in 't zuudosen van 't laand (midden-Limburg), de natste op de Veluwe. 's Zoemers vuilt der meestentieds meer regen as 's wienters. Deur de warmte kunnen fikse bujen ontstaon, waordeur dan in een korte tied meer regen vuilt as in de kouwe periodes van 't jaor. In de naozoemer en 's harres vallen de zwaorste bujen vake in de kusprevinsies, umdat 't warme zeewaoter de bujen dan activeert.

Regencyclus bewark

Regen speult een belangrieke rolle bie de waotercyclus op eerde: waoter uut de oceanen verdamp, condenseert in de vorm van wolken, vuilt op 't eerdoppervlak neer in één van de vormen van neerslag, en kump uuteindelijk weerumme in de oceaan via streumen en revieren um opniej an de cyclus te beginnen.

Symbolen bewark

De volgende symbolen wonnen gebruuk op weerkaortn:

Symbolen Nummer Beschrieving
 
Motregen of motsnee in 't vergangen ure
20 Motregen of motsnee in 't vergangen ure
 
Regen in 't vergangen ure
21 Regen in 't vergangen ure
 
Regen en snee, of iesregen in 't vergangen ure
23 Regen en snee, of iesregen in 't vergangen ure
 
Regen mit iezel of motregen mit iezel in 't vergangen ure
24 Regen mit iezel of motregen mit iezel in 't vergangen ure
 
Regenbuje in 't vergangen ure
25 Regenbuje in 't vergangen ure
 
Sneebuje, of regen- en sneebuje in 't vergangen ure
26 Sneebuje, of regen- en sneebuje in 't vergangen ure
 
Lochte motregen mit onderbrekingen
50 Lochte motregen mit onderbrekingen
 
Lochte motregen zonder onderbrekingen
51 Lochte motregen zonder onderbrekingen
 
Maotige motregen mit onderbrekingen
52 Maotige motregen mit onderbrekingen
 
Maotige motregen zonder onderbrekingen
53 Maotige motregen zonder onderbrekingen
 
Zwaore motregen mit onderbrekingen
54 Zwaore motregen mit onderbrekingen
 
Zwaore motregen zonder onderbrekingen
55 Zwaore motregen zonder onderbrekingen
 
Lochte motregen mit iezel
56 Lochte motregen mit iezel
 
Maotige of zwaore motregen mit iezel
57 Maotige of zwaore motregen mit iezel
 
Lochte regen en motregen
58 Lochte regen en motregen
 
Maotige of zwaore regen en motregen
59 Maotige of zwaore regen en motregen
 
Lochte regen mit onderbrekingen
60 Lochte regen mit onderbrekingen
 
Lochte regen zonder onderbrekingen
61 Lochte regen zonder onderbrekingen
 
Maotige regen mit onderbrekingen
62 Maotige regen mit onderbrekingen
 
Maotige regen zonder onderbrekingen
63 Maotige regen zonder onderbrekingen
 
Zwaore regen mit onderbrekingen
64 Zwaore regen mit onderbrekingen
 
Zwaore regen zonder onderbrekingen
65 Zwaore regen zonder onderbrekingen
 
Lochte regen mit iezel
66 Lochte regen mit iezel
 
Maotige of zwaore regen mit iezel
67 Maotige of zwaore regen mit iezel
 
Lochte regen en snee en/of motregen mit snee
68 Lochte regen en snee en/of motregen mit snee
 
Maotige of zwaore regen en snee en/of maotige of zwaore motregen mit snee
69 Maotige of zwaore regen en snee en/of maotige of zwaore motregen mit snee
 
Iesregen
79 Iesregen
 
Een lochte regenbuje
80 Een lochte regenbuje
 
Maotige of zwaore regenbuje
81 Maotige of zwaore regenbuje
 
Wolkbreuke
82 Wolkbreuke
 
Lochte snee- en regenbuje
83 Lochte snee- en regenbuje
 
Maotige of zwaore snee- en regenbuje
84 Maotige of zwaore snee- en regenbuje
 
Lochte korrelsneebuej, mit of zonder regen en/of regen en snee
87 Lochte korrelsneebuej, mit of zonder regen en/of regen en snee
 
Maotige of zwaore korrelsneebuje, mit of zonder regen en/of regen en snee
88 Maotige of zwaore korrelsneebuje, mit of zonder regen en/of regen en snee
 
Lochte hagelbuje, mit of zonder regen en/of regen en snee, en nog zonder donder
89 Lochte hagelbuje, mit of zonder regen en/of regen en snee, en nog zonder donder
 
Lichte hagelbuje, mit of zonder regen en/of regen en snee, en nog zonder donder
90 Lichte hagelbuje, mit of zonder regen en/of regen en snee, en nog zonder donder
 
Onweer in 't vergangen ure en lochte regen op 't mement van waorneming
91 Onweer in 't vergangen ure en lochte regen op 't mement van waorneming
 
Onweer in 't vergangen ure en maotige of zwaore regen op 't mement van waorneming
92 Onweer in 't vergangen ure en maotige of zwaore regen op 't mement van waorneming
 
Onweer in 't vergangen ure en lochte snee, regen en snee, of hagel op 't mement van waorneming
93 Onweer in 't vergangen ure en lochte snee, regen en snee, of hagel op 't mement van waorneming
 
Onweer in 't vergangen ure en maotige of zwaore snee, regen en snee, of hagel op 't mement van waorneming
94 Onweer in 't vergangen ure en maotige of zwaore snee, regen en snee, of hagel op 't mement van waorneming
 
Loch of maotig onweer mit regen, snee, of regen en snee
95 Loch of maotig onweer mit regen, snee, of regen en snee
 
Zwaor onweer mit regen of snee
97 Zwaor onweer mit regen of snee

Nedersaksisch bewark

Noot: regen spreek ie ien de meeste dialecten uut as reekhn. In 't Veluws as rìgn, ri'jagn, rìgge, règn* en gao zo mar deur.

  Commons: Regen - plaatjes, filmkes en/of gelüüdsbestanden.
  Commons: Regen - plaatjes, filmkes en/of gelüüdsbestanden.