t Westfrais is de toal van de Westfraise bevôlken in Westfraislaand. t Is n soort tuzzentoal van t Frais en t Hollaands. t Westfrais mout nait verwaard worden mit de etnologische vertoalde woord veur de Fraise toal annex t Westerlaauwers Frais, West Frais (zai ook doar veur aandere begrippen soamensteld oet de woorden 'west' en 'Frais').

De lokoatsie van t Westfraise toalgebied in de Frieslanen

Deur t ontstoan van de Zuderzee en de loatere viskerij en haandel tuzzen de hoavens van de Zuderzee is t Westfrais in toalgebroek onder invloud wèst van de Leegsaksische zuderzeedialekten, môr ook deur de staarke baand mit t gewest Hollaand, en ook wel Zeelaand is t ook onder invloud west van dizze dialekten. t Westfrais wordt vandoag de dag zain as n dialekt van t Nederlaands.

Woorden bewark

Frais Toal / swoar dialekt Staark dialekt Licht dialekt Grunnegs
ien ien ien ien/één ain
twa twei twei twee twij
trije trìe drie drie drij
wat wes wat wat wat
lyts lutke/lutje lutje/kloin kloin/klein lutke/lutje
glydsbaan glisbaan glisbaan/glaibaan glaibaan/glijbaan glidskeboan
oars aârs aârs anders aans
sjen litte zien leite zien leite zien laten zain lôten
fierder vedder vedder vedder wieder
nee nei nei nei/nee nee
nei nei nei naar noar
net neit nie/niet niet nait
skip skip skip/skap skap schop
blyn blaind blind blind blaind
búk bûk bûk/buk buik lief
thús thús thuis thuis thoes
blom blom bloem bloem blom/bloum
swipe zwuup zwuup/zweep zweep swip