De heerd of pronkkamer was vrogger een soort woenkamer dee luui dan mooi inrichen en allinnig zundaas gebruken, of mit speciale dagen of hoog bezeuk. Op de heerd stung meestentieds 't ameubelement, een kammenet, vitrinekaste, sicreterie, boekenkaste, soms een orgel en gao zo mar deur. Op grote boerderiejen en riekeluui hannen vake een heerd, 't gewone volk had meestentieds gien heerd. In sommigen darpen en stejen wonnen der mit de heerd de woenkeuken bedoeld. De heerd lag meestentieds in 't veurhuus, zo konnen meensen goed zien waffeur mooie spullen of da-j allemaole wè neet hannen staon. 't Was dus veural bedoeld um dermee te pronken, vandaor dat 't oek wè de pronkkamer heten.

De heerd is ontstaon deurdat meensen 't alsmar beter kregen, en de leefruumte dee gebruuk wönnen veur 't eten, slapen en 't russen op wollen delen, zodat der een kamer ontstung veur al 't mooie spul. Zo konnen ze, as der volk was, laoten zien ho goed as ze 't wè neet hannen. Deurdeweeks eten, koken, sleupen en russen ze gewoon in 't achterhuus ('t gedeelte rondumme 't fernuus).

To meensen 't nog beter kregen en meer luui zo'n kamer hannen begun 't gebruuk van de heerd achteruut te gaon. Werschienlijk umda-j je eigen daormee neet meer bewiezen konnen. Oek hef de tillevisie derveur ezörg dat de heerd de gewone woenkamer wönnen, zoa-w dat noen kennen. Umdat de tillevisie wat de pries angeet, wè op de heerd thuusheuren.

In onder aandere 't Zuiderzeemuseum in Enkhuzen ku-j nog een antal huzen bekieken mit een echte pronkkamer, of de ouwe woenkeuken.

 • Drèents:
 • Tweants:
  • goo kamer (/wonvertrek)
  • vuurkamer
  • zöanse kamer
 • Veluws:
  • heerd
  • neerd (Epe)
  • veurka(o)mer/-kämer
  • pronkka(o)mer/-kämer
  • mooie ka(o)mer/-kämer
  • zunda(a)gse kamer (Epe, Apeldoorne)
  • zunnese kamer (Vaossen)
  • goeie/beste ka(o)mer/-kämer
  • kamer (Uddel)
 • Opkeamer
  Disse pagina is eschreven in 't Nunspeets