Grunnegse woorden dij begunnen mit G oet t Grunnegs woordenbouk.

Grunnegs woord Alternoatief Meervold/ bv. nmw. Nederlaands Opmaarken
gaans hail gaanze heel (gans)
gaans gaanze gaanzen gans dier
gaarst gerst
gaast taange/taang (wev), gaist gaasten natuurlijke zandhoogte
gaist spouk gaisten geest, spook
gaiten gaitern gieten -
galleg gallege bedorven, gemeen, vervelend bv: dij gallege regen ook aaid (die stomme regen ook altijd)
gaps gapsk, open open
gardien gardienen gordijn
gastjen veziedjen, bezuiken, overkommen op bezoek komen wek; maisttieds allend broekt as hail waarkwoord in kombinoatsie mit "goan"
gebèlk gebölk geschreeuw
gebèlskop gebèlschop, maask gebèlskops masker klìmtoon op "-è"
geern geernt, groag, laif graag aine geern maggen = iemand leuk vinden
gekjoagen vechten stoeien voak allend broekt as hail waarkwoord
geleuf leuven geleuven geloof
geluk gelok, luk, lok geluk
gemak hoeske/huusie, deus, schiethoes (inf.) gemakken toilet
gemoudelk noflek gemoudelke gezellig, aangenaam
genoat genoaten garnaal
genut knud, miet, miede onweersbeestjes staait as t woar in meervoldsvörm
glaansken goed zijn in/succes hebben met
glidskeboan glidskeboane, slietskeboan(e) glidskeboanen glijbaan
glìn gluiend glìne gloeiend, brandend bv. ien glìnne zun (in de branden zon)
glìn gladsk, gladdeg glìne glad
gounend welken een aantal personen bv: doar binnen gounend aan t waark (daar zijn een aantal (onbekende) personen aan het werk)
graft graften gracht, brede sloot, momenteel ongebruikt kanaal
groaf geve groaven graaf
grom kind, kiend (wek), lutje, leutje grommen kind
grou dèl, dèlle graauwen litteken
guster gisteren