Grunnegse woorden dij begunnen mit A oet t Grunnegs woordenbouk.

Aai bewark

Betaikenis 1 bewark

 • Oetsproak: /aːɪ/
 • Meervold: Aaier
 • Aander meugelkheden:
 • Ôfgelaaide woorden:
  • Tuudaai (kippenei)
  • Aaidoor (eierdooier)
  • Aaierjong (jongste knecht)
  • Aaierproem (dikke pruim)
  • Aailoof (klimop, lett. eierblad)
 • Nederlaands: ei
 • Heerkomst: van t Proto-Germoanse 'ajjam', meugelk van t Proto-Indo-Uropese 'ōwyóm'.
 • Vervougen:

Betaikenis 2 bewark

 • Oetsproak: /aːɪ/
 • Meervold: aaier
 • Aander meugelkheden:
 • Ôfgelaaide woorden:
 • Nederlaands: teelbal
 • Heerkomst: van t Proto-Germoanse 'ajjam', van t Proto-Indo-Uropese 'ōwyóm'.
 • Vervougen:

Betaikenis 3 bewark

 • Oetsproak: /aːɪ/
 • Meervold: aaier
 • Aander meugelkheden: oog
 • Ôfgelaaide woorden:
  • aailaand (eiland)
  • Nördenaai (Nordeney, waddeneiland in de landkreis Aurich)
 • Nederlaands: oog (oude geografische naam voor eiland; vergelijk Schiermonnikoog, Jersey en eiland)
 • Heerkomst: van t Proto-Germoanse 'awjō', van t Proto-Indo-Uropese 'əkʷā-'
 • Vervougen:

Aaiber bewark

 • Oetsproak: /aːɪbər/
 • Meervold: aaibers
 • Aander meugelkheden: aaibert, eiber (NVL, WEK), störk (WEV)
 • Ôfgelaaide woorden:
  • Eibersburen/Aaibersboeren (ploats gem. Grodegast)
  • Aaiberbek (gele lis)
  • Aaibersblo(u)m (gele lis)
 • Nederlaands: ooievaar
 • Heerkomst:
 • Vervougen:

Aaid bewark

Betaikenis 1 bewark

 • Oetsproak: /aːɪt/ of /ɑːɪt/
 • Meervold: -
 • Aander meugelkheden: aaltied, aaltieds, immer (as man over t verleden proat)
 • Ôfgelaaide woorden: aaids (altijd maar weer)
 • Nederlaands: altijd
 • Heerkomst: Van 'aal' en 'tied'
 • Vervougen:

Betaikenis 2 bewark

 • Oetsproak: /aːɪt/ of /ɑːɪt/
 • Meervold:
  • aaider (oldmoods)
  • aaiden (nijmoods)
 • Aander meugelkheden: aaide (VEK)
 • Ôfgelaaide woorden: aaiden (eggen, werkwoord)
 • Nederlaands: eg (landbouwgereedschap)
 • Heerkomst:
 • Vervougen: -

Aailaand bewark

Betaikenis 1 bewark

 • Oetsproak:
 • Meervold: aailanden
 • Aander meugelkheden:
 • Ôfgelaaide woorden:
 • Nederlaands: eiland
 • Heerkomst: Van 'aai' en 'laand'
 • Vervougen:

Betaikenis 2 bewark

 • Oetsproak:
 • Meervold: -
 • Aander meugelkheden: Schiermunnekoog, Skiermunnekoog
 • Ôfgelaaide woorden:
  • Aailaander (inwoner van het eiland Schiermonnikoog)
  • Aailaanders (dialect van Schiermonnikoog; inwoners van het eiland Schiermonnikoog)
 • Nederlaands: Schiermonnikoog (bijnaam)
 • Heerkomst: Van 'aailaand' (eiland). Schiermonnikoog ligt boven Groningen en was in het verleden, naast Borkum, het enige waddeneiland dat frequent door Groningers werd bezocht, waardoor het de koosnaam 'os aailaand' (ons eiland) kreeg.
 • Vervougen:

Aaisk bewark

 • Oetsproak: /ɑːɪsk/
 • Meervold: aaisken, aaisen
 • Aander meugelkheden: aais
 • Ôfgelaaide woorden: aaisken (eisen, werkwoord)
 • Nederlaands: eis
 • Heerkomst: van t Oldsaksische 'ēscian', van t Proto-Germoanse 'ayǝs-'.
 • Vervougen:

Aal bewark

Betaikenis 1 bewark

 • Oetsproak: /ɑːl/
 • Meervold: -
 • Aander meugelkheden:
 • Ôfgelaaide woorden:
  • aalmoal (allemaal)
  • aalweegs (steeds, tijdsuitdrukking, bv. ik leer aalweegs meer)
 • Nederlaands: al, alle
 • Heerkomst: van t Proto-Germoanse 'alnaz'.
 • Vervougen:

Betaikenis 2 bewark

 • Oetsproak: /ɑːl/ of /aːl/
 • Meervold:
 • Aander meugelkheden: aingoal
 • Ôfgelaaide woorden:
 • Nederlaands: steeds, voortdurend
 • Heerkomst: meugelk n ôfkörten van 'aingoal'
 • Vervougen:

Aalmoal bewark

 • Oetsproak: /ɑlmɔːl/
 • Meervold:
 • Aander meugelkheden: apmoal, aal
 • Ôfgelaaide woorden: apmoal (allemaal)
 • Nederlaands: allemaal
 • Heerkomst: van 'aal' en 'moal'
 • Vervougen:

Aaltied bewark

 • Oetsproak: /ɑːltit/
 • Meervold: -
 • Aander meugelkheden: aaltieds, aaid, immer (as man over t verleden proat)
 • Ôfgelaaide woorden: aaltieds, aaid (altijd)
 • Nederlaands: altijd
 • Heerkomst: Van 'aal' en 'tied'
 • Vervougen:

Aanbetern bewark

 • Oetsproak: /æːmbeɪtərn/
 • Meervold:
 • Aander meugelkheden:
 • Ôfgelaaide woorden:
 • Nederlaands: herstellen van ziekte
 • Heerkomst: van 'aan' en 'beter'
 • Vervougen:
  • Ik beter aan
  • Doe beterst aan
  • Hai betert aan
  • Wie,joe,zie betern aan
  • Ik bin aanbeterd

Aander bewark

Betaikenis 1 bewark

 • Oetsproak: /æːndər/
 • Meervold:
 • Aander meugelkheden: ander
 • Ôfgelaaide woorden:
  • aans (anders)
  • aanderzieds (aan de andere kant)
  • elkander, ainander (elkaar)
 • Nederlaands: ander
 • Heerkomst: van t Proto-Germoanse 'anþaraz'
 • Vervougen:

Betaikenis 2 bewark

 • Oetsproak: /æːndər/
 • Meervold:
 • Aander meugelkheden: kommende, ander
 • Ôfgelaaide woorden:
  • aanderdoags (genitief van "morgen", bv. aanderdoagsoavends (morgenavond))
  • aandermoal (de volgende keer)
 • Nederlaands: volgende (bij tijd, bv. aander week (volgende week))
 • Heerkomst: van t Proto-Germoanse 'anþaraz'
 • Vervougen:

Aandij bewark

 • Oetsproak: /æːndæɪ/
 • Meervold: aandijen
 • Aander meugelkheden: aangrui
 • Ôfgelaaide woorden:
 • Nederlaands: groei, aangroeing (zelfstandig naamwoord)
 • Heerkomst: van 'aan' en 'dijen' (groeien, vergelijk uitdijen)
 • Vervougen:

aanlangen bewark

 • Oetsproak: /æːnlæŋː/
 • Meervold:
 • Aander meugelkheden:
  • geven
  • baiden
 • Ôfgelaaide woorden:
 • Nederlaands: aangeven, aanrijken, aanbieden
 • Heerkomst: van aan en langen (binnen handbereik brengen)
 • Vervougen:
  • Ik lang aan
  • Doe langst aan
  • Hai langt aan
  • Wie, joe, zai langen aan
  • Ik heb aanlangd

aanpeerdjen bewark

 • Oetsproak: /æːmpɪtjən/ of /æːmpɪːətjən/
 • Meervold:
 • Aander meugelkheden:
 • Ôfgelaaide woorden:
 • Nederlaands: stimuleren, aanzetten tot
 • Heerkomst: van 'aan' en 'peerd' (paard) - afkomstig van het slaan met een zweep om een paard aan te zetten tot werken.
 • Vervougen:
  • Ik peerdje aan
  • Doe peerdjest aan
  • Hai peerdjet aan
  • Wie,joe,zai peerdjen aan
  • Ik heb aanpeerdjed

Aargens bewark

 • Oetsproak: /æːgŋs/
 • Meervold:
 • Aander meugelkheden: aargenswoar, aargendwoar
 • Ôfgelaaide woorden: aargenswoar, aargendwoar (ergens)
 • Nederlaands: ergens
 • Heerkomst:
 • Vervougen:

Aaske bewark

 • Oetsproak: /æːskə/
 • Meervold:
 • Aander meugelkheden: aask
 • Ôfgelaaide woorden: aaskemmer (prullebak, lett. asemmer)
 • Nederlaands: as (overblijfsel van vuur)
 • Heerkomst: van t Proto-Germoanse 'askōn'
 • Vervougen:

Acht bewark

Betaikenis 1 bewark

 • Oetsproak: /æxt/
 • Meervold: achten
 • Aander meugelkheden: aacht(e)
 • Ôfgelaaide woorden:
 • Nederlaands: acht (getal)
 • Heerkomst: van t Proto-Germoanse 'ahtōu', van t Proto-Indo-Uropese 'oḱtṓw'.
 • Vervougen:

Betaikenis 2 bewark

 • Oetsproak: /æxt/
 • Meervold:
 • Aander meugelkheden:
  • aandocht
  • achtenis (WEV)
 • Ôfgelaaide woorden:
 • Nederlaands: aandacht (die je moet/zou moeten geven; vergelijk Geef acht!)
 • Heerkomst: van t Oldsaksische 'āhta'
 • Vervougen:

Admis bewark

STD

 • Oetsproak: /ædmɪəs/
 • Meervold:
 • Aander meugelkheden:
  • asmis
  • sums
  • sumtieds
 • Ôfgelaaide woorden:
 • Nederlaands: soms
 • Heerkomst:
 • Vervougen:

Adìnlek bewark

 • Oetsproak: /ædɪənlək/
 • Meervold:
 • Aander meugelkheden:
  • adìn-, adènliek(s)
  • aibels
 • Ôfgelaaide woorden:
 • Nederlaands: behoorlijk
 • Heerkomst:
 • Vervougen:

Adrillen bewark

 • Oetsproak:
 • Meervold:
 • Aander meugelkheden:
 • Ôfgelaaide woorden: Adrillenkaarms (allerheiligenkermis in Winschoten)
 • Nederlaands: allerheiligen (christelijke feestdag)
 • Heerkomst: Meugelk van alderhillegen.
 • Vervougen:

Affeer bewark

 • Oetsproak: /əfɪːər/ of /afɪːər/
 • Meervold: affeers of afferes
 • Aander meugelkheden:
  • affere
  • waark
  • boan
 • Ôfgelaaide woorden:
 • Nederlaands: beroep, (professionele) betrekking
 • Heerkomst: van t Franse 'affaire', van t Latainse 'ad facere' (doun)
 • Vervougen:

Aibels bewark

 • Oetsproak: /ɑɪbols/
 • Meervold:
 • Aander meugelkheden:
  • hail
  • slim
 • Ôfgelaaide woorden:
 • Nederlaands: erg, zeer (zoals in "zeer bekwaam")
 • Heerkomst:
 • Vervougen:

Aigen bewark

 • Oetsproak:
 • Meervold:
 • Aander meugelkheden:
 • Ôfgelaaide woorden:
  • aigense (eigen, zelfstandig naamswoord)
  • aigender (eigenaar)
 • Nederlaands: eigen
 • Heerkomst: van t Proto-Germoanse 'aiganaz'
 • Vervougen:

Aigenste bewark

 • Oetsproak:
 • Meervold:
 • Aander meugelkheden: (de)zulfde
 • Ôfgelaaide woorden:
 • Nederlaands: (de)zelfde
 • Heerkomst: van 'aigen'
 • Vervougen:

Ain bewark

Betaikenis 1 bewark

 • Oetsproak: /ɑɪn/ of /ɒɪn/
 • Meervold: ainen
 • Aander meugelkheden:
  • een (WEK)
  • eein (NVL
  • ein (WEV, HGL deur de rieke boeren)
  • aine (VEK as telwoord, bv. ik heb ain appel en doe hest ook ~)
 • Ôfgelaaide woorden:
  • aineg (enig)
  • allain (alleen)
  • aine (iemand)
  • ains (eens)
 • Nederlaands: één (getal)
 • Heerkomst: van t Oldgrönnegse 'ien', van t Oldfraise 'ān', van t Proto-Germoanse 'ainaz', van t Proto-Indo-Uropese 'ānóynos'
 • Vervougen:

Betaikenis 2 bewark

 • Oetsproak: /ɑɪn/ of /ɒɪn/
 • Meervold:
 • Aander meugelkheden: n (ôförting ien t aaldoagse sproakbroeken)
 • Ôfgelaaide woorden:
 • Nederlaands: een (lidwoord)
 • Heerkomst: van t Oldgrönnegse 'ien', van t Oldfraise 'ān', van t Proto-Germoanse 'ainaz', van t Proto-Indo-Uropese 'ānóynos'
 • Vervougen:

Aine bewark

 • Oetsproak: /ɑɪn/ of /ɒɪn/
 • Meervold: gounend, welken
 • Aander meugelkheden:
 • Ôfgeleide woorden:
 • Nederlaands: iemand
 • Heerkomst: van 'ain'
 • Vervougen:

Ains bewark

 • Oetsproak: /ɑɪns/ of /ɒɪns/
 • Meervold: ainen
 • Aander meugelkheden:
  • ais
  • es
  • eens (WEK)
  • eeins (NVL
  • eins (WEV, HGL deur de rieke boeren)
 • Ôfgelaaide woorden:
 • Nederlaands: eens
 • Heerkomst: van 'ain'
 • Vervougen:

Aingoal bewark

 • Oetsproak: /ɑɪnχɔːL/
 • Meervold:
 • Aander meugelkheden: aal
 • Ôfgelaaide woorden:
 • Nederlaands: steeds, voortdurend
 • Heerkomst: meugelk van t Franse 'égal'
 • Vervougen:

Aiw bewark

 • Oetsproak: /ɑju/
 • Meervold: aiwen, aiven (mv. van 'aive', moar ook broekt as mv. van 'aiw')
 • Aander meugelkheden:
 • Ôfgelaaide woorden:
  • aiweg, aiveg, eeuweg (eeuwig)
 • Nederlaands: eeuw
 • Heerkomst: van t Latainse 'aevum' (tiedpaark)
 • Vervougen:

Akkenail bewark

 • Oetsproak:
 • Meervold: Akkenailen
 • Aander meugelkheden:
  • Akkenailtje (dit verklainwoord wordt voaker broekt as t normoale woord)
 • Ôfgelaaide woorden:
 • Nederlaands: dakkapel
 • Heerkomst: "akke" komt van "erker", "neel" is n old woord veur verhogen (nog weerom te vinden ien t Hollaands "toneel" > "toon-neel")
 • Vervougen:

Alleer bewark

 • Oetsproak: /aLɪːər/
 • Meervold:
 • Aander meugelkheden:
  • vrouger, vrogger
  • veurheer
  • veurtieds
  • dou ien/in dij tied
  • doudestieds
 • Ôfgelaaide woorden:
 • Nederlaands: vroeger
 • Heerkomst: meugelk van 'al' (reeds) en 'heer' (geleden)
 • Vervougen:

Allendeg bewark

 • Oetsproak: /aleənəχ/
 • Meervold:
 • Aander meugelkheden:
  • allend, allìnd
  • allain
 • Ôfgelaaide woorden:
 • Nederlaands: alleen
 • Heerkomst: van 'al' en 'ain'
 • Vervougen:

Allozie bewark

 • Oetsproak: /aloʊzi/
 • Meervold:
 • Aander meugelkheden: haandklok(ke)
 • Ôfgelaaide woorden:
 • Nederlaands: horloge
 • Heerkomst: van t Franse 'horlòge', van t Oldgraikse 'ώρολόγιον' (hōrologion)
 • Vervougen:

Angel bewark

 • Oetsproak: /æŋoL/, deur olle luu /æŋl/
 • Meervold: angels
 • Aander meugelkheden:
 • Ôfgelaaide woorden:
  • angeln (vissen met een hengel, werkwoord)
  • angelgaar (hengelstok)
 • Nederlaands: hengel (het hele ding)
 • Heerkomst:
 • Vervougen:

Antam bewark

 • Oetsproak: /æntæɜm/
 • Meervold: antams
 • Aander meugelkheden:
 • Ôfgelaaide woorden:
 • Nederlaands: probleemkind
 • Heerkomst:
 • Vervougen:

Appel bewark

 • Oetsproak: /æpoL/
 • Meervold: appels
 • Aander meugelkheden: abbel (mv. abbeln)
 • Ôfgelaaide woorden:
  • appelhof (appelboomgaard)
  • appelkeern (klokhuis)
  • appelmots (appelmoes)
  • appelzaikte (afkeer tegen het eten van fruit)
  • poepappel (gemenerik)
  • eerdappel (aardappel)
  • appelgernoat (granaatappel)
  • appelsien (sinaasappel)
 • Nederlaands: appel
 • Heerkomst: van t Proto-Germoanse 'apulaz', van t Proto-Indo-Uropese 'hₐebōl'
 • Vervougen:

Appelgernoat bewark

 • Oetsproak: /æpoLχənɔːɜt/
 • Meervold: appelgernoaten
 • Aander meugelkheden:
 • Ôfgelaaide woorden:
 • Nederlaands: granaatappel
 • Heerkomst: van 'appel' en 'gernoat'
 • Vervougen:

Appelmots bewark

 • Oetsproak: /æpoLmɔts/
 • Meervold:
 • Aander meugelkheden:
  • abbelmots
  • appelbrij, abbelbrij
  • smots
 • Ôfgelaaide woorden:
 • Nederlaands: appelmoes
 • Heerkomst: van 'appel' en 'mots'
 • Vervougen:

Appelsien bewark

 • Oetsproak: /æpoLsiɜn/
 • Meervold: appelsienen
 • Aander meugelkheden:
  • sienesappel (verhollaandst)
 • Ôfgelaaide woorden:
 • Nederlaands: sinaasappel
 • Heerkomst: van 'appel' en 'Sina' (China, land)
 • Vervougen:

As bewark

 • Oetsproak: /æɜs/
 • Meervold:
 • Aander meugelkheden:
  • wen
 • Ôfgelaaide woorden:
 • Nederlaands: als
 • Heerkomst: van t Oldfraise 'alsa'
 • Vervougen:

Avvekoat bewark

 • Oetsproak: /ævəkɔːɜt/
 • Meervold:
 • Aander meugelkheden:
 • Ôfgelaaide woorden:
 • Nederlaands: advocaat
 • Heerkomst: van t Latainse 'ad vocare' (roupen)
 • Vervougen: