Grunnegse woorden dij begunnen mit S oet t Grunnegs woordenbouk

Grunnegs woord Alternoatief Meervold/ bv. nmw. Nederlaands Opmaarken
saais saaize (vek), swoag (hgl) saaizen zeis
saand zaand zand
saars ien haafst in de herfst soamenvougen van des haarfstes
saks sachs minstens
saus latex verf
sauzen verven (latex) ott: saus-saust, ovt: sausten, vtt: saust
schaaiden scheiden ott:schaaid-schaaidt, ovt: schaaide, vtt: bin/heb schaaiden
schaaiden scheiding
schaaiden grìns/ grìnze schaaidens grens
schaiten schieten schieten ott:schiet-schut, ovt:schoot, vtt: vschoten
schane skane, zönd jammer, helaas verwaant aan t Duutse schade
schare schaar schoaren schaduw
schèl schaif schèlle scheef wordt ook vertoald ien de zegswieze: schèl en schaif
schemer twijlicht, schiemer schemering
schenkbred dienblad
scheper scheper schaapherder overbliefsel van t Middelgrunnegse woord skeep, wat schoap betaikent
schere scheer scheren schaar
scheuvel skeuvel scheuvels schaats
scheuvellopen skeuvellopen, scheuveln schaatsen scheuvellopen kin allend as gehail broekt worden en kin nait vervougd worden, zai scheuveln.
scheuvelloper skeuvelloper scheuvellopers schaatser t kin ook doeneman betaikenen, omdat dij ook voak veul hin en weer lopen
scheuveln skeuvellopen, scheuvellopen schaatsen ott: scheuvel-scheuvelt, ovt: scheuvelde, vtt: heb scheuveld
schienvat lanteern schienvoaten lantaarn
schier scheun (wev) schiere mooi, leuk, aardig, netjes
schier bijna, louter, puur bieveurbeeld: Dizze sju is schier vet ja! (Wat een ongelovelijk vette jus!; Deze jus bestaat bijna alleen maar uit vet!)
schieren aanschieren ordenen, netjes maken ott: schier-schiert, ovt: schierde, vtt: heb schierd
Schiermunnekoog Skiermunnekoog, Aailaand Schiermonnikoog Schiermunnekoog verwiest noar de ploats (Oosterboeren) en de gemainte, Aailaand verwiest allend noar t aailaand ien zien haildaal
schiet schiede, stront poep
schiet! shit! shit! verdorie!
schieten poepen ott: schiet-schit, ovt: scheet, vtt: heb scheten
hom schieten opgeven opgeven ott: schiet hom-schit hom, ovt: scheet hom, vtt: heb hom scheten
schietensbenaauwd schietsbenaauwd schietensbenaauwde doodsbang
schieterd schieterds bangerik
schieterg schietereg schieterge miezerig, nietig, slecht, verlegen, bang zegswieze: zo schieterg as n moes
schieterij de schiet diaree
schiethoes hoeske/huusje, gemak, deus schiethoezen toilet hgl; informeel
schift schiften ploeg, ploegendienst
schiften wizzeln wisselen ott: schift-schift, ovt: schiftden, vtt: heb schift
schilder bred schilder bord, plaat
schilder vaarver schilders schilder
schillerman schillermannen mosselman
schimmelmuiter schoapjong schimmelmuiters jongste knecht old broeken
schink schinke, skink schinken ham
schoal skoal, skeel schoalen weegschaal
schoal schoale, skoal schoalen schaal
schoel schoele, smoute schoelen luwte, schuilplaats in de schoele = uit de wind
schoewinkeln verstopken, ziedjekroepen, beziedjen verstoppertje spelen letterlieks vertoald: in hoeken verschuilen
schoet schoede (vek) schoeten schort
schöddeldouk schöddeldouken vaatdoek (vaak geel)
schôl schôllen ijsschots
scholder scholders schouder
scholderbonk scholderbonken sleutelbeen
schoonster poetsvraauw schoonsters schoonmaakster
schösstain schosstain (hgl), schosstien (wek) schösstainen schoorsteen old, vek, wev
schoug schoune (vek), schou (wev), schoeg (wek) schougen schoen
schoul schoel (wek), school (vek) schoulen school
schoulapper schounmôker, schougmôker (hgl, old), schoegmoaker (wek) schoulappers schoenmaker
schouwikse schousmeer schoensmeer
schraaien blèren schreeuwen, janken
schuuns schune schuin
siddeltop sweeptop, top siddeltoppen tol
siepel siepels ui
siepeltrien siepeltrienen aanstellerige, zeurderige vrouw/meisje
sigeunder sigeunder(s) zigeuner
sik sikke sikken geit noam ôfkomsteg van t beerdke dij sikken hebben
sikkom sikkem sikkome ongeveer, bijna ôfkomsteg van t Latainse circum
sìnt sìnten cent
sìnten geld
sìnzen belasting
sitroun zitroun, zitroen(vek, wev), zitroon (Reiderlands) sitrounen citroen
slaai slaais slegge soort hamer
slachter sloager slachters slager
slaif slief (wek) slaiven soeplepel gain pollepel, wat ook wel ais beweerd wordt
slicht slichte scheef, eenvoudig, achterlijk
slidsken glidsken glijden
slik slikkerij snoep
slim aarg slimme erg
sloags sloagerij, verschil, roezie sloagens ruzie roezie mit geweld
sloapen slapen ott:sloap-slep(t)/slap(t), ovt: slaip/sliep, vtt: heb sloapen
sloat sloats sla
sloek sloeken keel
smis sums, sumtieds, asmis, smoals soms
smok tuut, doetje smokken kus
snij snèj sneeuw
snijman snèjman, snijkirrel, snèjkirrel snijmannen sneeuwpop
sokkeloat sokkeloa, sukkeloat, sukkeloa chocola
spaigelploat spaigelploaten CD
spijen spèren braken
spinoazje spinazie
spouk spoek (wek), spook (vek) spouken spook
sproak toal sproaken taal
stain stien(wek), stein (wev) stainen steen
stain stainen pit, centrum van vruchten
staingoud staingooier aardewerk, serviesgoed
stee ploats stees plaats, plek stee kin ook noar n groter gebied verwiezen as ploats
stee boerderij, heerd stees boerderij
steern staar (wev) steerns ster
steert zwans steerten staart
stoef sikkom, vot, ien/in ainen plotseling
stoef bie dichtbij